VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Bude dost krve pro naše nemocné? Darujte ji!

Bude dost krve pro naše nemocné? Darujte ji!

Před 10 lety jsme upozornili na rozvoj plazmaferetických center v ČR zaměřených na odběry plazmy za finanční příspěvek. Mnohdy je finanční motivace ještě zdůrazněna odměnou za získání dalšího klienta, zaznamenali jsme i nabídky financování maturitních večírků a podobně.


Tato centra užívají „dvojí motivace“ – kromě financí za odběr zmiňují také záslužnost „darování“ krevní plazmy. Zdůrazněno však není, že odebraná plazma slouží jako farmaceutická surovina vyvážená z ČR – na rozdíl od krve darované v nemocničních transfúzních zařízeních, která pomáhá výhradně konkrétním pacientům zdravotnických zařízení v ČR a kterou nelze ničím nahradit ani zajistit dovozem.


Naplňují se obavy, které ČČK před deseti lety zmínil: dochází k poklesu dárců krve evidovaných v nemocničních transfúzních zařízeních – z cca 295 tisíc v r. 2007 na cca 250 tisíc...


Je závažné, že klesá počet nových dárců krve – klienty plazmaferetických center se – zejména z řad mladých lidí – stávají i ti, pro něž finanční motivace není primární a kteří by se za jiných okolností velmi pravděpodobně stali bezpříspěvkovými dárci krve v nemocničních transfúzních zařízeních, která ale nemohou lákat sloganem typu »Nerušit. zachraňuju životy. A ještě dostanu 1 200 Kč.« .


Předsedkyně Společnosti transfuzního lékařství MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., potvrzuje, že tento trend je pravdivý - v roce 2016 darovalo krev nebo její složky v nemocničních transfuzních zařízeních kolem 250 tisíc dárců.


Stávající počet dárců je dle dr.Galuszkové dostatečný pouze k tomu, abychom pokryli potřeby pacientů, avšak chybí rezerva dárců pro případ mimořádného výdeje krve např. v případě chřipkové epidemie. Za nutné pokládá návrat alespoň na hladinu 300 tisíc dárců...


Český červený kříž v zájmu dostatku bezpečné krve pro pacienty v ČR, kteří ji nezbytně potřebují, nemůže doporučit stávajícím ani potenciálním dárcům krve či jejích složek, aby se stali klienty poskytujícími krevní plazmu v privátních plazmaferetických centrech a doporučuje, aby darovali svou krev bezpříspěvkově v nemocničních transfúzních zařízeních.
Ikona dokumentu PDF Tisková zpráva ČČK z 12.3.2018
Odběry krevní plazmy "za peníze": 10 let poté