VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Evropská soutěž v poskytování první pomoci - FACE 2004

Akce:Evropská soutěž v poskytování první pomoci FACE 2004
Místo konání:Bad Hofgastein, Rakousko
Datum konání:10. - 13. 6. 2004
Účastníci:Altrichterová Anna - vedoucí výpravy
Členové týmu:Chromíková Dana, Mairychová Kateřina, Myčica Dušan, Pop Tomáš, Žabková Kateřina, Žák Ondřej

Evropské soutěže v poskytování první pomoci FACE 2004, pořádané Rakouským červeným křížem, se zúčastnilo celkem 26 družstev první pomoci z celé Evropy. Český červený kříž zastupovalo družstvo z OS ČČK Chrudim, loňský vítěz národního kola zdravotnických družstev Humanitárních jednotek ČČK.


Soutěžilo se celkem na 12 stanovištích, simulované zásahy byly zaměřeny především na záchranu tonoucího, zajištění autonehody spojené s hrozbou úrazu elektrickým proudem a první pomoc při úrazech v domácnostech a při společenských akcích.


Chrudimskému družstvu se v obrovské konkurenci podařilo obsadit 11. místo, bodové rozdíly mezi jednotlivými umístěními byly minimální.

Vítězem evropské soutěže v poskytování první pomoci FACE 2004 se stalo družstvo Arménie, stříbrná skončila Belgie a na třetí příčce se umístilo družstvo ze Spolkové republiky Německo. Soutěž měla velmi vysokou úroveň, byla výborně organizačně zajištěna.

Účastníci FACE 2004 za Českou republiku