VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Evropská soutěž v poskytování první pomoci - FACE 2009

Dvaadvacátý ročník Evropské soutěže v první pomoci FACE organizoval Německý červený kříž a proběhl dne 4. července 2009 v německém Oldenburgu.


Český červený kříž reprezentovalo družstvo OS ČČK Klatovy, které postoupilo z Republikové soutěže Humanitárních jednotek v r. 2008 pořádané oblastním spolkem Chrudim.


Vedoucím výpravy byl Jiří Böhm, dedelegovaným rozhodčím Pavel Štajer a družstvo soutěžilo ve složení: Tomáš Křesťan (velitel), Martin Beneš, Radek Bureš, Daniela Červená, Jakub Šlajs a Jana Šperlíková.


Dopravu vlastním mikrobusem zajistil Úřad ČČK. Cesta trvala přibližně devět hodin. Příjezd do Oldenburgu byl cca kolem 17.00 hodiny a po registraci se družstvo i doprovod šli ubytovat. Poté následovala barbecue a seznámení s ostatními družstvy.


Prvý den pobytu (3.7) byla družstva pozvána na seznámení s městem, spojené s následnou prohlídkou muzeí a návštěvou „Vodního světa“. Slavnostní zahajovací ceremoniál proběhl na náměstí sv. Marka přímo v centru města, kde všechny zúčastněné přivítal prezident Německého Červeného křížea starosta města s dalšími významnými hosty.


Vlastní soutěž proběhla 4.7. po celém městě Oldenburgu. Soutěž byla poněkud odlišná od minulých ročníků způsobem hodnocení jednotlivých úkonů první pomoci (vynikající-dobré-uspokojivé-průměrné-neprovedeno nebo nebezpečné). V průběhu soutěže družstvo absolvovalo rovněž další nesoutěžní zábavná a odpočinková stanoviště.


Naši soutěžící získávali hodnocení „dobré“ až „průměrné“, ve dvou případech ( srdeční zástava a zraněný policista) bohužel ztratili plný počet bodů. Na několika stanovištích jim byla neoprávněně vytýkána absence měření pulsu.


Koláž z fotografií z akce (FACE 2009)

Soutěž trvala od rána od osmi hodin do šesti hodin večer, byla průměrně fyzicky náročná a všichni členové týmu bez problémů soutěž absolvovali. V hlavní soutěži překvapivě opět zvítězilo Srbsko. V silné konkurenci 26 špičkových evropských družstev se družstvo ČČK umístilo na 24. místě, v hodnocení psychologické pomoci obsadilo 21. místo a v zábavných stanovištích 13. místo. Výsledková listina je uveřejněna na oficiálních stránkách soutěže.


Stejně jako v minulých letech i letos se zdálo, že některé Národní společnosti vysílají na soutěž „gladiátory“ tj. zkušené záchranáře, kteří tvoří družstvo dlouhodobě připravované pouze pro soutěž. Jménem celého družstva i svým bych chtěl poděkovat za to, že jsme se mohli zúčastnit této soutěže a tím získat mnoho cenných zkušeností.


Jiří Böhm