Ukrajina: 40. mise - naše pomoc pokračuje, pomoci můžete i Vy

Naše pomoc pokračuje: Na den přesně 9 měsíců od počátku ruské invaze - 24.11.2022 příjela na Ukrajinu 40. mise ČČK, jak ji ukazuje "polní snímek". Opět s pomocí zaměřenou na zvýšení dostupnosti zdravotní péče... 


08.12.2022-Ženeva/Rusko/Ukrajina: MVČK hlásí pozitivní posun v otázce návštěv válečných zajatců, a to na obou stranách - minulý týden to byla jedna dvoudenní...

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

Dne 26. listopadu 2022 se v Profesním domě (známém též jako Malostranský palác) v Praze konalo již deváté setkání výjimečných dárců krve, kteří dovršili 250...

Plakety Dar krve - dar života předány

V Olomouci 18.-20. listopadu 2022 proběhl již čtvrtý letošní kurz. Úspěšně jej absolvovalo celkem 14 posluchačů, z čehož bylo 8 příslušníků AČR, kteří mají tento...

Kurz humanitárního práva

24.10.2022: Mezinárodní Červený kříž se sjel do Ženevy / Ukrajina: Bilance půl roku pomoci Červeného kříže / Plakety Prof. Haška dárcům kostní dřeně / Světový den...

Vycházejí Noviny Červeného kříže

Plán akcí

Od Do Název akce Místo konání Pořadatel
10.12.2022 11.12.2022 Doškolovací kurz Maskér ČČK Praha Úřad ČČK
25.01.2023 25.01.2023 Školení pro předsedy OVR ČČK a ředitele ÚOS ČČK - I. část Praha Úřad ČČK
04.02.2023 04.02.2023 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
17.03.2023 19.03.2023 Kurz Mezinárodní humanitární právo Olomouc Úřad ČČK
25.03.2023 01.04.2023 Kurz Zdravotnických instruktorů ČČK Praha Úřad ČČK
29.03.2023 29.03.2023 Dozorčí rada ČČK Praha Úřad ČČK
01.04.2023 01.04.2023 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
22.04.2023 22.04.2023 Česká komora SD ČČK Praha Úřad ČČK
22.04.2023 23.04.2023 Doškolovací kurz ZI ČČK Praha Úřad ČČK
29.04.2023 29.04.2023 Moravskoslezská komora SD ČČK Olomouc Úřad ČČK