Respirátory pro Slovenský červený kříž

I Slovenský červený kříž je zapojen do boje s pandemií Covid-19. Proto jsou pro jeho personál potřebné ochranné pomůcky, mezi něž patří i respirátory. Celkem 8.064 respirátorů třídy FFP 2 mu 8. dubna předal ČČK.

Očkování je jediným způsobem ke zvládnutí pandemie COVID-19. Mezinárodní federace ČK&ČP, vzniklá mj. i kvůli boji s infekcemi, jednoznačně podporuje co nejširší vakcinaci i důvěryhodné zprávy o vakcíně. Nevěřme dezinformacím.


20.04.2021-Afghánistán: MF ČK&ČP vyzývá k neodkladné humanitární akci, která může odvrátit prohloubení krize v Afghanistánu, kde již třetina obyvatel nemá vinou...

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

16.04.2021 - Rok s Covid-19 / Aktuality / Covid: Psi přesnější než testy? / Telegraficky ze světa ČK / Dětská léčebna CH. G: Masarykové v Bukovanech / Poděkování...

Vycházejí Noviny Červeného kříže

I přes potíže spojené s pandemií Covid-19 proběhly letos již dva kurzy Základy mezinárodního humanitárního práva. Toto 25hodinové školení je zaměřeno na osvojení...

Proběhly dva kurzy mezinárodního humanitárního práva

Dne 21. 12. 2020 jsme v Damašku předali další pomoc, která navazuje na zásilky předchozí, s nimiž Český červený kříž započal již v roce 2016 a pravidelně v nich...

Naše pomoc opět dorazila do Sýrie

Plán akcí

Od Do Název akce Místo konání Pořadatel
05.10.2020 30.06.2021 Kurz Základy moderního ošetřovatelství - Úřad a OS ČČK
19.05.2021 21.05.2021 Kurz humanitárního práva pro lektory POKOS Olomouc Úřad ČČK
22.05.2021 22.05.2021 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
04.09.2021 04.09.2021 Zlaté kříže 1. třídy - slavnostní předávání - 1.část Praha Úřad ČČK
11.09.2021 11.09.2021 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
11.09.2021 11.09.2021 Shromáždění delegátů ČČK Praha Úřad ČČK
18.09.2021 18.09.2021 Slavnostní předání plaket prof. Haška dárcům kostní dřeně Praha Úřad ČČK
21.09.2021 21.09.2021 Slavnostní shromáždění ke Světovému dni ČK - Senát PČR Praha Úřad ČČK
30.09.2021 30.09.2021 Školení pro předsedy OVR a ředitele ÚOS ČČK - 1. část Praha Úřad ČČK
04.10.2021 04.10.2021 Porada ředitelů a ředitelek Úřadů OS ČČK Praha Úřad ČČK