VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Ukrajina: další etapa pomoci ČČK

Složky Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce poskytují od prvopočátku ukrajinských nepokojů svou pomoc obětem. Ať se jednalo v počátcích o oběti obou stran násilností v Kyjevě nebo dnes pomoc obětem občanské války, opět samozřejmě na obou stranách konfliktu.


Do pomoci je zapojen i Český červený kříž. Pomoc je poskytována v součinnosti s Ukrajinským červeným křížem a Mezinárodním výborem Červeného kříže a je tak zajišťována plošně, včetně území ovládaných povstalci. ČČK uskutečnil v květnu až červnu několil cest na Ukrajinu spojených především s dodávkami zdravotnického materiálu [více...].


V rámci další etapy pomoci jsme 5.září 2014 vyslali lektory ČČK a vypravili jednu tunu zdravotnického materiálu. Dne 17. a 19.září 2014 následovalo dalších 1.600 kg zdravotnického materiálu. Další zásilky pak v říjnu. Tato etapa probíhá opět v součinnosti s ukrajinskou národní společností Červeného kříže a zahrnuje:

  • ».zdravotnický materiál pro nemocnice v místě bojů a zdravotnické jednotky Ukrajinského červeného kříže
  • ».školení první pomoci příslušníků Ukrajinského červeného kříže přímo na Ukrajině
  • ».odborné stáže pro lékaře vybraných specializací (popáleninová medicína, anestezie a resuscitace) v ČR (o zahájení 6.11.2014)
  • ».zdravotnické přístroje pro ukrajinské nemocnice v místech bojů
  • ».informace a osvěta obyvatelstva na Ukrajině v oblasti první pomoci, ochrany a používání znaku Červeného kříže a pod.

Sledujte také: rubrika Tiskové zprávy.
Jsme přesvědčeni, že tyto aktivity pomohou snížit utrpení provázející občanskou válku, ať již v jejím průběhu či po jejím skončení.


Český červený kříž svou pomoc poskytuje vždy v souladu s principy ČK&ČP, včetně principů NESTRANNOSTI, NEZÁVISLOSTI a NEUTRALITY.Finančně přispět na pomoc můžete sbírkovým účtem ČČK

č.ú. 333999/2700, v.s. 1502
QR platba na Fond Humanity ČČK
(zvětšit)

Přispět můžete také on-line - kartou Visa, MasterCard, systémem Pay-Sec, ČSOB, ERA a MasterCardMobile a QR platbou

Děkujeme!

Co také říká mezinárodní humanitární právo o humanitární pomoci *)


  • » Užití vyhladovění jako způsobu vedení boje je zakázáno.
  • » Je zakázáno útočit na objekty a ničit, přemísťovat nebo znehodnocovat objekty nezbytné k přežití civilního obyvatelstva
  • » Strany konfliktu musí dovolit a usnadnit rychlou a hladkou přepravu humanitární pomoci nestranného charakteru, poskytované bez jakéhokoli nepříznivého rozlišování, určené civilnímu obyvatelstvu v nouzi, přičemž mají právo kontrolních opatření.
  • » Strany konfliktu musí zajistit volný pohyb zmocněného humanitárního personálu v rozsahu nezbytném k výkonu jejich poslání. Pouze případ nezbytné vojenské nutnosti může být důvodem pro dočasné omezení jejich pohybu.

*) jde o pravidla platná v mezinárodních i vnitrostátních konfliktechSdílet na Facebooku