VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

17.11.2015: Poděkování premiéra ČR

Dne 17.listopadu 2015 přijal v Kramářově vile předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka představitele Českého červeného kříže a dalších organizací, které pomáhají při zvládání současné migrační vlny směřující do Evropy.


Premiér vyslovil poděkování všem těm, kteří se v jednotlivých organizacích nebo i mimo ně na této činnosti podílejí.


Prezident ČČK Marek Jukl ocenil spolupráci se státem na tomto poli a ujistil premiéra, že ČČK je připraven být nadále státu nápomocen při práci s migranty [+++]. Předseda vlády souhlasil se stanoviskem Červeného kříže, že problém migrace je třeba řešit především v místech jeho zrodu, tedy v ohniscích válek a nestability ve světě.


Zdroj www.vlada.cz uvádí následující seznam přítomných organizací:

 • » Český Červený kříž
 • » Program Medevac
 • » Člověk v tísni
 • » Charita Česká republika
 • » ADRA Česká republika
 • » Diakonie ČCE
 • » Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty
 • » Multikulturní centrum Praha
 • » Organizace pro pomoc uprchlíkům
 • » Sdružení pro integraci a migraci
 • » Czech Team
 • » Iniciativa Hlavák