VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Publikace o hnutí Červeného kříže a humanitárním právu


Ženevské úmluvy Ženevské úmluvy, obyčeje a zásady humanitárního práva (stručný přehled)
Marek Jukl
Vydal ČČK, Praha, 2020
Stručné základy mezinárodního humanitárního práva (MHP): přehled ustanovení Ženevských úmluv o ochraně obětí válek a jejich tří dodatkových protokolů s vysvětlivkami a komentáři i odkazy na českou legislativu, dále přehled nejdůležitějších obyčejových pravidel MHP a konečně systém právních zásad, na nichž je teorie i aplikace MHP založena. Určena je všem zájemcům o MHP a účastníkům kurzů.
Představení publikace & elektronická podoba ke stažení zde

100 let Století s Červeným křížem
Doc. Dr. Marek Jukl, Mgr. Jana Majrichová, LL.M.
Monografie Století s Červeným křížem s podtitulem 100 let Československého a Českého červeného kříže byla vydána u příležitosti 100 let od založení ČSČK. Kniha přináší nejen známé historické okolnostmi vzniku a století existence ČSČK a ČČK, ale také některá fakta či souvislosti dosud nepublikované.
Představení publikace & elektronická podoba ke stažení zde .

Mulinen Příručka práva ozbrojeného konfliktu pro ozbrojené síly
Frederic de Mulinen
Druhé české vydání publikace Mezinárodního výboru Červeného kříže vydal ČČK spolu s MO v r.2017 pod redakcí P.Ditrichové a M.Jukla. Kniha poprvé vyšla v r.1987. Příručka je koncipována tak, aby se uživatel (typicky velitel) mohl snadno orientovat v konkrétní situaci a nalézt pro ni příslušné normy mezinárodního humanitárního práva (MHP). Česky vyšla poprvé v r.1991, kdy ji ČSA jako oficiální manuál pro výcvik a aplikaci MHP distribuovala svým útvarům. Nyní byla doplněna a odráží aktuální stav MHP.
Publikace v elektronické podobě zde.

Mezinárodní humanitární právo - Odpovědi na vaše otázky Mezinárodní humanitární právo - Odpovědi na vaše otázky
Vydáno podle publikace Mezinárodního výboru Červeného kříže
Pod redakcí V. Bílkové a M. Jukla vychází 2. přepracované a aktualizované české vydání publikace přinášející odpovědi na nejčastější otázky týkající se mezinárodního humanitárního práva a úlohy Červeného kříže a Červeného půlměsíce
Elektronická podoba publikace zde.

Historie Mezinárodního Červeného kříže
Mgr. Josef Švejnoha
Kniha je věnována vývoji Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce od vzniku až po současnost. Najdeme v ní fakta z činnosti a historie mezinárodních složek Červeného kříže, přehled důležitých mezinárodních jednání ve vazbě na světové historické události uplynulých patnácti dekád, pojednává i o osobnostech této ojedinělé mezinárodní organizace.
Publikace v elektronické podobě zde.

Červený kříž a Červený půlměsíc Červený kříž a Červený půlměsíc
Mgr. Josef Švejnoha
3. aktualizované vydání. Publikace souhrnně zpracovává historii, organizační strukturu a současné hlavní úkoly mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Publikace je určena jako studijní a informativní materiál nejen pro funkcionáře a pracovníky Českého červeného kříže, ale i pro jeho lektory, instruktory, mohou ji využívat učitelky - zdravotnice při práci s dětmi, sáhnou po ní jistě i členové Mládeže ČČK, mohou z ní čerpat novináři a další zájemci.
Publikace v elektronické podobě zde.

Hana Benešová Hana Benešová
Mgr. Josef Švejnoha
Publikace Vás seznámí s životem a dílem Hany Benešové, čestné předsedkyně Československého červeného kříže.

Florence Nightingalová Florence Nightingalová
Mgr. Josef Švejnoha
Publikace Vás seznámí s životem a dílem Florence Nightingalové, zakladatelky dobrovolné ošetřovatelské péče.
Publikace v elektronické podobě zde.

Henri Dunant Henri Dunant
Mgr. Josef Švejnoha
Publikace Vás seznámí s životem a dílem zakladatele hnutí Červeného kříže H. Dunanta.
Publikace v elektronické podobě zde.

Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly
(stručný přehled) Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly (stručný přehled)
Dr. Marek Jukl, Ph.D.
Vydal Úřad ČČK, 2. upravené vydání, 2005.
Přináší stručný, avšak úplný, přehled ustanovení Ženevských úmluv o ochraně obětí válek a jejich dodatkových protokolů. Je doplněna odkazy na související českou legislativu.

Poznámka: Tuto publikaci nahrazuje kniha Ženevské úmluvy, obyčeje a zásady humanitárního práva. .

Červený kříž a Červený půlměsíc Červený kříž a Červený půlměsíc
Mgr. Josef Švejnoha
Publikace souhrnně zpracovává historii, organizační strukturu a současné hlavní úkoly mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Publikace je určena jako studijní a informativní materiál nejen pro funkcionáře a pracovníky Českého červeného kříže, ale i pro jeho lektory, instruktory, mohou ji využívat učitelky - zdravotnice při práci s dětmi, sáhnou po ní jistě i členové Mládeže ČČK, mohou z ní čerpat novináři a další zájemci.

Diseminační manuál Diseminační manuál
Vydáno podle publikace Mezinárodního výboru Červeného kříže
Vydal Úřad ČČK, Praha, 2002
Upravený a doplněný materiál MVČK určený pro šiřitele (diseminátory) mezinárodního humanitárního práva a humanitárních principů; publikaci připravili V. Bílková, M. Jukl, T. Klablenová, J. Švejnoha. Obsáhlá publikace (255 s.) je manuálem, obsahuje nejen teoretické prezentace, ale i praktická cvičení. Je distribuována v kurzech šiřitelů MHP. Elektronická podoba zde.

Mezinárodní humanitární právo - Odpovědi na vaše otázky Mezinárodní humanitární právo - Odpovědi na vaše otázky
Přeloženo z materiálu Mezinárodního výboru Červeného kříže
Publikace přináší odpovědi na nejčastější otázky týkající se mezinárodního humanitárního práva a úlohy hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce
Textová část publikace zde.

80 let činnosti Českého červeného kříže: 1919 - 1999 80 let činnosti Českého červeného kříže: 1919 - 1999
Mgr. Josef Švejnoha
Publikace přináší ucelený přehled o činnosti Českého červeného kříže, ale i základní údaje o této organizaci. Ukazuje, jakými přeměnami prošel ČČK od svého vzniku.

80 let dorostu Českého červeného kříže 80 let dorostu Českého červeného kříže
JUDr. Jiří Procházka
Mgr. Josef Švejnoha
Publikace popisuje zapojení mladých lidí do hnutí ČČK od jeho vzniku až po současnost

Alice Masaryková Alice Masaryková
Mgr. Josef Švejnoha
Publikace přináší řadu zajímavých informací o zakladatelce Československého červeného kříže - Dr. Alici Masarykové.

Zenevske umluvy Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů
Vydal ČSČK v r. 1992. Publikace obsahuje plné znění čtyř Ženevských úmluv ze dne 12. 8. 1949 a dvou Dodatkových protokolů k těmto úmluvám z 8. 6. 1977.
Textová část publikace zde.

Text III. Dodatkového protokolu (není součástí tištěné publikace) najdete zde.