VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Humanitární jednotky ČČK

Humanitární jednotky ČČK jsou naším hlavním nástrojem programu připravenosti na katastrofy. Tento poměrně nový systém byl vybudován v úzké spolupráci s Německým červeným křížem, který má na tomto poli bohaté zkušenosti.


Při tvorbě struktury Humanitárních jednotek ČČK jsme vycházeli ze světových statistik, z nichž vyplývá, že při katastrofách velkého rozsahu nalezneme na místě neštěstí:

  • » 20 % těžce zraněných
  • » 40 % lehce zraněných
  • » 40 % nezraněných

O těžce zraněné se postarají v rámci IZS v ČR profesionální složky. Druhosledové jednotky (v našem případě Humanitární jednotky ČČK) jsou zaměřeny na lehce zraněné a nezraněné osoby, což dohromady představuje více než polovinu všech postižených.


Humanitární jednotky jsou zřízeny při 47 Oblastních spolcích ČČK (ze 69). Centrálně je zřízen Ústřední krizový tým ČČK.Humanitární jednotka ČČK v činnosti