VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Struktura Humanitární jednotky ČČK

Humanitární jednotka ČČK má (min.) 21 členů v následující struktuře dle odbornosti a vymezených hlavních úkolech:

velitel
řídí činnost HJ ČČK a zajišťuje návaznost na další složky IZS
zdravotnická sekce
poskytování první pomoci raněným v návaznosti na zasahující profesionální zdravotnickou záchrannou službu, ošetřovatelská péče o odsunuté osoby
ubytovací sekce
zabezpečení nouzového ubytování osob odsunutých z místa neštěstí
stravovací sekce
zajišťování nouzového stravování osob odsunutých z místa neštěstí
psychosociální sekce
poskytování potřebné sociální a psychologické pomoci, vedení registrace odsunutých osob, jejich vybavení ošacením a základními hygienickými potřebami. Spolupráce v případě potřeby s Pátrací službou ČČK při vyhledávání a spojování členů rozdělených rodin
technická sekce
zajišťení technického zázemí HJ ČČK (spojení, doprava, materiální vybavení, logistika a návaznost na krajské sklady, příp. na Ústřední sklad ČČK.

Pro vlastní zásah se rozkazem velitele sestavují oddíly (skupiny HJ ČČK). Složení jednotlivých zásahových skupin se flexibilně určuje výběrem z jednotlivých sekcí s ohledem na potřebu v místě nasazení (např. evakuační centrum).


Přesně specifikováno je také materiální vybavení HJ ČČK zdravotnickým materiálem, materiálem pro nouzové stravování a ubytování a pro technické vybavení HJ ČČK.