VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Kvíz ze základů první pomoci

1. Zástavu dechu zjistíme podle toho, že

 • ».zrcátko před ústy postiženého se neorosí
 • ».hrudník se nezvedá, není slyšet dýchací šelesty uchem, na tváři není cítit dech
 • ».postižený je v bezvědomí, je brunátný a neslyšíme chrčení

2. Nejčastější příčinou zástavy dechu postiženého v hlubokém bezvědomí je

 • ».selhání dýchacích center po úderu na hlavu
 • ».zapadlý kořen jazyka
 • ».uvolněná zubní protéza zabraňující dýchání

3. Zachránce provádí oživování v poměru

 • ».1 vdech : 5 stlačení
 • ».2 vdechy : 30 stlačení
 • ».2 vdechy : 5 stlačení

4. Rozsáhlou popáleninu I. a II. stupně bez stržených puchýřů ošetříme

 • ».mastí na popáleniny a přiložením sterilního krytí
 • ».propíchnutím puchýřů, desinfekcí a sterilním krytím
 • ».krátkodobým, jednorázovým chlazením a sterilním krytím

5. K definitivnímu zastavení větších krvácení s výjimkou velkých tepen se nejlépe hodí

 • ».stisknutí tepny přímo v ráně
 • ».tlakový obvaz
 • ».stisknutí přívodní tepny v tlakovém bodě

6. Oživování dospělého (s výjimkou případů tonutí nebo dušení) zahajujeme:

 • ».30 stlačeními hrudníku
 • ».prudkým úderem na konec hrudní kosti
 • ».nalezením místa stlačování hrudníku

7. Správné místo stlačování při nepřímé srdeční masáži u dospělých je

 • ».uprostřed hrudníku
 • ».asi 2 prsty pod úrovní klíční kosti
 • ».asi 3 cm nad mečovitým výběžkem hrudní kosti

8. Při krvácení z nosu musíme postiženého

 • ».položit a dát studený obklad na čelo a týl
 • ».posadit, předklonit mu hlavu, stisknout nosní křídla a event. přiložit studený obklad na týl
 • ».posadit a vložit tampon tak, aby částečně vyčníval a dal se později vytáhnout

9. Zprůchodnění dýchacích cest zajistíme

 • ».záklonem hlavy a zvednutím brady
 • ».vytažením pevně uchopeného jazyka
 • ».vsunutím hadičky do nosu nebo úst

10. Bezvědomého se zachovanými životními funkcemi ukládáme do polohy

 • ».ponecháme v poloze, v níž se nachází, trvale udržujeme volné dýchací cesty a sledujeme jeho dýchání
 • ».na zádech s podloženou hlavou
 • ».stabilizované polohy na boku

11. Lokální popáleninu I. a II. stupně bez stržených puchýřů ošetříme

 • ».mastí na popáleniny a přiložením sterilního krytí
 • ».chlazením do úlevy od bolesti (minimálně 10 minut)
 • ».krátkodobým, jednorázovým chlazením a sterilním krytím

12. Bezvědomého následkem tonutí či otravy se zachovanými životními funkcemi ukládáme do polohy

 • ».ponecháme v poloze, v níž se nachází, trvale udržujeme volné dýchací cesty a sledujeme jeho dýchání
 • ».zotavovací polohy na boku
 • ».autotransfúzní polohy

13. Postiženého, který je v bezvědomí a máme z okolností úrazu podezření na poranění páteře nebo míchy a nehrozí jiné nebezpečí

 • ».opatrně otočíme do zotavovací polohy a ošetříme zevní zranění
 • ».neotáčíme a netransportujeme, zajistíme životní funkce a ošetříme případná zevní zranění
 • ».krátkodobým, jednorázovým chlazením a sterilním krytím

14. Postiženého v bezvědomí, který je zasažen elektrickým proudem

 • ».nejprve izolujeme od proudového zdroje
 • ».ihned otočíme do zotavovací polohy
 • ».neošetřujeme, neboť jakékoli ošetření je neúčinné, přivoláme RZP

15. Popálenina II. stupně je typická

 • ».tvorbou puchýřů
 • ».odumřením tkáně
 • ».zarudnutím

16. Postiženého při vědomí s dechovými obtížemi uložíme

 • ».na záda
 • ».do polosedu
 • ».v sedě

17. Prvním úkolem zachránce při ošetřování otráveného je

 • ».přerušit kontakt otráveného s jedem
 • ».neporušit stopy, volat lékaře a policii
 • ».zajistit zbytky léků, obaly apod. ke stanovení příčiny otravy

18. Ránu v hrudníku

 • ».přikryjeme rukou, případně kryjeme poloprodyšným obvazem
 • ».ponecháme otevřenou, případně kryjeme prodyšným obvazem
 • ».kryjeme neprodyšným obvazem

19. Má-li postižený vykloubený loket

 • ».omezíme jakékoli manipulace s horní končetinou
 • ».znehybníme horní končetinu velkým šátkovým obvazem
 • ».znehybníme horní končřetinu zasunutím předloktí za košili

20. Ránu, která masivně krvání

 • ».ošetříme tlakovým obvazem
 • ».ošetříme peroxidem vodíku a sterilně kryjeme
 • ».vyčistíme proudem vody až do úplného vypláchnutí nečistot a sterilně kryjeme