VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Postih válečných zločinů

Válečnými zločiny jsou činy, kterými jednotlivec vážně poruší mezinárodní humanitární právo, nebo dá k takovému porušení příkaz, a to jak v mezinárodním, tak i vnitrostátním ozbrojeném konfliktu.


Mezi válečné zločiny patří tzv. vážná porušení Ženevských úmluv a jejich dodatkových protokolů, kterými jsou např.

 • » ohrožení zdraví nebo života chráněné osoby
 • » útok na zakázaný cíl vedený nebo zakázaným způsobem
 • » braní rukojmí
 • » ničení civilního majetku neodůvodněné vojenskou nutností
 • » nucené přesuny obyvatel okupovaných území
 • » osídlování okupovaných území
 • » první
 • » neposkytnutí spravedlivého soudního procesu
 • » ponižování lidské důstojnosti
 • » nelidské nebo kruté zacházení
 • » ničení kulturních památek
 • » proradné užívání mezinárodních ochranných znaků
 • » nucení ke službě v nepřátelském vojsku
 • » zdržování repatriace válečných zajatců

Jeden z nejúplnějších uznávaných katalogů válečných zločinů je obsažen v článku 8 Statutu mezinárodního trestního soudu.


stíhání válečných zločinců má historické precedenty

Se stíháním pachatelů válečných zločinů souvisí: