VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Český červený kříž

Český červený kříž v oblasti mezinárodního humanitárního práva především:Kontakt: mhp@cervenykriz.euZrozen z utrpení tisíců na bojišti u Solferina, Červený kříž šíří
mezinárodní humanitární právo a usiluje o jeho respektování.