VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany v oblasti mezinárodního humanitárního práva především:


  • ».zajišťuje přístup České republiky k mezinárodním úmluvám, které z oblasti mezinárodního humanitárního práva náležejí do jeho kompetence;
  • ».zajišťuje implementaci úmluv mezinárodního humanitárního práva, zejména provádí Ženevské úmluvy z roku 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů a jejich dodatkové protokoly, a dále úmluvu na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, úmluvu zakazující použití některých konvenční zbraní a úmluv zakazující použití biologických zbraní, chemických zbraní, protipěchotních min a kazetové munice;
  • ».v souladu s čl. 36 Prvního dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů zajišťuje, zda nové prostředky a způsoby vedení ozbrojeného konfliktu jsou v souladu s právními normami;
  • ».zajišťuje, aby podle požadavku čl. 82 Prvního dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů byli vojenským velitelům k dispozici právní poradci, kteří by v případě potřeby poskytli právní rady;
  • ».šíří znalost mezinárodního humanitárního práva v rámci ozbrojených sil České republiky;
  • ».spolupracuje i s dalšími ministerstvy (zejména Ministerstvem zahraničních věcí) a nestátními institucemi a jinými organizacemi (zejména Mezinárodní výbor Červeného kříže, Český červený kříž, Mezinárodní společnost pro vojenské právo a pro válečné právo);
  • » jako zakládající člen působí v Národní skupině pro implementaci mezinárodního humanitárního práva;
  • » pořádá speciální přednášky, školení a kurzy z oblasti mezinárodního humanitárního práva;
  • » v rámci ozbrojených sil České republiky vydává publikace a příručky věnující se problematice mezinárodního humanitárního práva.


Kontakt: hastalm@army.cz[Za obsah této stránky odpovídá Ministerstvo obrany ČR]Sdílet na Facebooku