VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra v oblasti mezinárodního humanitárního práva především:


  • ».zajišťuje přístup České republiky k mezinárodním úmluvám z oblasti mezinárodního humanitárního práva, pokud náležejí do jeho kompetence;
  • ».zajišťuje implementaci úmluv mezinárodního humanitárního práva v rámci své kompetence, tj. tj. například v souvislosti s otázkami migrace a uprchlictví, zajišťování vnitřní bezpečnosti a potírání trestné činnosti nebo krizového řízení a ochrany obyvatelstva;
  • ».koordinuje činnost Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, respektive integrovaného záchranného systému;
  • ».šíří znalost mezinárodního humanitárního práva v rámci Policie ČR a Hasičského záchranného sboru;
  • ».od února 2012 působí jako člen Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva (již dříve se zapojovalo do činnosti předchůdce Národní skupiny).


Kontakt: smlouvy@mvcr.cz[Za obsah této stránky odpovídá Ministerstvo vnitra ČR]Sdílet na Facebooku