VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí v oblasti mezinárodního humanitárního práva především:


  • ».koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti zahraničních vztahů a jim svěřených úsecích státní správy, působí k tomu, aby na těchto úsecích byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních organizacích,
  • ».plní úkoly při zabezpečování styků s Mezinárodním výborem Červeného kříže a mezinárodními trestními soudy a tribunály,
  • ».koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání a vnitrostátní projednávání mezinárodních smluv z oblasti mezinárodního humanitárního práva a trestního soudnictví,
  • ».sleduje dodržování a provádění mezinárodních smluv z oblasti mezinárodního humanitárního práva a trestního soudnictví z hlediska uplatňování zájmů zahraniční politiky České republiky,
  • ».uděluje souhlas v případech dovozu a vývozu vojenského materiálu,
  • ».šíří znalost mezinárodního humanitárního práva,
  • ».předsedá Národní skupině pro implementaci mezinárodního humanitárního práva.


Kontakt: mpo@mzv.cz

[Za obsah této stránky odpovídá Ministerstvo zahraničních věcí ČR]Sdílet na Facebooku