VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Znak Červeného kříže

Užívání znaku červeného kříže je přísně limitováno mezinárodním i vnitrostátním právem.


Znak červeného kříže na bílém poli je primárně určen k ochraně zdravotníků, zdravotnických objektů a materiálu, jakož i raněných a nemocných osob: ochranná funkce


Dále se užívá k označení příslušnosti ke složkám Červeného kříže a Červeného půlměsíce: identifikační funkce (logo)


logo ČČK logo ICRC

V jiných případech je užití znaku Červeného kříže nebo symbolů jej napodobujících nepřípustné.


Předejít neoprávněnému užití znaku ČK (např. pro běžné označení lékáren či ambulancí) lze tím, že se v těchto situacích použije jiných symbolů, které mají mezinárodně sdílený význam.


Na této stránce naleznete:

  • » pravidla pro používání znaku (a názvu) červeného kříže
  • » Ženevské úmluvy (vybraná ustanovení o užívání znaku)
  • » zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže (č.126/1992 Sb.) a § 415 trestního zákoníku (č.40/2009 Sb.)
  • » souhlasy vydané Českým červeným křížem k užívání znaku ČK

viz menu vlevo


Problematika znaku červeného kříže a jeho užívání souvisí těsně s mezinárodním humanitárním právem.
Souvisí s tématem:
» Jak používat a chránit znak ČK
» MHP - užívání znaku ČK