Další odkazy

Řadu informací o Českém červeném kříži, o mezinárodním hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce atd. najdete i na jiných WWW stránkách.

Zajímají Vás informace o Mezinárodní Federaci společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce? Nebo chcete vědět jak funguje Červený kříž na Novém Zélandě či v Kanadě? Čím se zabývá Iránský Červený půlměsíc?

Připravili jsme pro Vás řadu zajímavých odkazů:

  • Odkazy na stránky zabývající se hnutím ČK a ČP, jeho činností a strukturou
  • Odkazy na stránky národních společností ČK a ČP v zahraničí
  • Odkazy na stránky Oblastních spolků Českého červeného kříže