ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

Sestry z agentury domácí ošetřovatelské péče Alice seniorům pomohou s převazem, odeberou krev nebo píchnou injekci. Dobrovolníci jim přinesou oběd, obstarají nákup, uklidí a vezmou je na procházku.

Podpořte je

50 Kč

150 Kč

300 Kč

350 Kč

Vaše příspěvky půjdou na pořízení pomůcek, které pro naše klienty potřebujeme. Například nové injektomaty, tlakoměry, tonometry, glukoměry a infuzní přístroje, polohovací lehátka a přenosné EKG přístroje. Veškerá péče probíhá u seniorů doma, s ohledem na jejich síly a možnosti.

Děkujeme Vám.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ