Identifikační číslo:
Veřejný rejstřík: Městský soud v Praze, spis. zn.
Sídlo:
Působnost:
Telefon:
Fax:
Email:
Webová prezentace: (spravuje OS ČČK samostatně)
Datová schránka:
Předseda OVR Alena Stárková (statutární orgán)
Místopředseda OVR Mgr. Libuše Šnajdrová
Ředitel ÚOS Eva Mezírková Barešová, DiS
Předseda DR Eva Heinischová
Registrace u VR ČČK: datum: 27.11.2021
Místní skupiny:

OVR = Oblastní výkonná rada
DR = Dozorčí rada (kontrolní komise)
ÚOS = Úřad oblastního spolku
podrobnosti viz Organizační struktura