VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

150 let humanity ve válce

Srpen 2014 je měsícem, v němž uplyne jeden a půl století od přijetí první z Ženevských úmluv chránících oběti válek.


Z iniciativy Mezinárodního Červeného kříže byla dne 22.8.1864 byla podepsána Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných v polních armádách - byl tak položen základní kámen soudobého mezinárodního humanitárního práva - byl zahájen dosud živý proces stanovování limitů, které v zájmu humanity nesmějí bojující strany ve válkách překročit...


Velkou zkouškou norem humanitárního práva byla první světová válka. 21. srpen je rovněž 100. výročím založení Mezinárodní agentury pro válečné zajatce, kterou MVČK ustavil pro zjišťování osudů válečných zajatců a organizaci pomoci jim určené.
[celý text]


» Tisková zpráva ČČK

1864-2014 - 150 let humanity ve válkách...

 Ukrajina: pomoc ČČK pokračuje

Český červený kříž uskutečnil v květnu až červnu několil cest na Ukrajinu spojených především s dodávkami zdravotnického materiálu [více...].


Nyní zahajujeme v součinnosti s ukrajinskou národní společností Červeného kříže zejména tyto formy pomoci:

».zdravotnický materiál pro nemocnice v místě bojů a zdravotnické jednotky Ukrajinského červeného kříže

».školení první pomoci příslušníků Ukrajinského červeného kříže přímo na Ukrajině

».odborné stáže pro lékaře vybraných specializací (plastická chirurgie, anestezie a resuscitace) v ČR

».zdravotnické přístroje pro ukrajinské nemocnice v místech bojů

».informace a osvěta obyvatelstva na Ukrajině v oblasti první pomoci, ochrany a používání znaku Červeného kříže a pod.


ČČK svou pomoc poskytuje vždy v souladu s principy ČK&ČP, včetně principů NESTRANNOSTI, NEZÁVISLOSTI a NEUTRALITY.
[celý text]


Finančně přispět na pomoc můžete sbírkovým účtem ČČK


č.ú. 222885/5500, v.s. 100

Přispět můžete také on-line - kartou Visa, MasterCard, systémem Pay-Sec, ČSOB, ERA a MasterCardMobile a QR platbou

Děkujeme!

Další aktuality


TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE
V této rubrice přinášíme »telegrafické poznámky« ze života Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Navštivte také rubriku Tiskové zprávy či Aktuality. ...

Slezkoostravský Hrad žije první pomocí i v r.2014
V neděli 7.9 2014 se v 9:30 nádvoří Slezskoostravského hradu opět zaplní policejními, hasičskými a zdravotnickými uniformami. Již po sedmé proběhne jedna z nějvětších preventi...

Světový humanitární den 2014
Od roku 2008 se na počest humanitárních pracovníků, kteří obětovali svůj život při výkonu své práce, slaví 19. srpen jako Světový humanitární den. Světový humanitární den vyh...

Gaza: návštěva prezidenta MVČK
Dne 5.8.2014 na třídenní návštěvu pásma Gazy zasaženého měsíc planoucím ozbrojeným konfliktem přijel prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže Peter Maurer. ...

Podpořte naše projekty v letní soutěži portálu Modrý život
Portál Modrý život vyhlásil letní soutěž - pět projektů, které nejrychleji získají od Vás 75% cílové částky obdrží od ČSOB dofinancování zbylých 25%. Český červený kř...

Ukrajina: předána další pomoc ČČK
Již od počátku nepokojů, v únoru 2014 v hlavním ukrajinském městě Kyjev, se do pomoci obětem – bez ohledu na jejich příslušnost – zapojil Ukrajinský červený kříž. Od té do...

Měsíc konvojů pomoci ČČK na Balkán
Prakticky měsíc uplynul mezi odjezdem prvního humanitárního konvoje ČČK (Brno, 22.5.2014, 20:15) a složením nákladu posledního z nich (Sarajevo, 23.6.2014, 16:15). ...

Magazín mladého zdravotníka 2014
Výuka první pomoci začíná již u dětí - i ony si mohou nejen osvojit jednoduché postupy, jak pomoci v nouzi kamarádovi či rodičům, ale hlavně začnou brát první pomoc jako normá...

Za svět bez jaderných zbraní
Úsilí o eliminaci jaderných zbraní je humanitárním imperativem. Červený kříž zastává od prvpočátku, od jejich prvního tragického použití v závěru 2. světové války, názor o nes...

Sýrie: rozpočet na pomoc navýšen
Symbolicky - ve Světový den Červeného kříže 8.5.2014 - oznámil Mezinárodní výbor Červeného kříže navýšení rozpočtu na humanitární operaci v Sýrii téměř na dvojnásobek - 193.00...

Plán akcí

OdDoNázev akce
12.9.1412.9.14Předání plaket Dar Krve-Dar života za 250 darů krve
27.9.1427.9.14Výkonná rada ČČK
4.10.144.10.14Pokračovací seminář z MHP
6.10.146.10.14Porada ředitelek a ředitelů Úřadů OS ČČK
11.10.1411.10.14Předávání Zlatých křížů 1. třídy
Nápis Fond humanity ČČK střídající se s číslem účtu: 222885 / 5500
baner propagující aplikaci první pomoci pro mobily
baner vyzývající k online příspěvku Českému červenému kříži
Domény, webhosting, serverhosting - vše pro vaši internetovou prezentaci