VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

150 let humanity ve válce

Srpen 2014 je měsícem, v němž uplyne jeden a půl století od přijetí první z Ženevských úmluv chránících oběti válek.


Z iniciativy Mezinárodního Červeného kříže byla dne 22.8.1864 byla podepsána Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných v polních armádách - byl tak položen základní kámen soudobého mezinárodního humanitárního práva - byl zahájen dosud živý proces stanovování limitů, které v zájmu humanity nesmějí bojující strany ve válkách překročit...


Velkou zkouškou norem humanitárního práva byla první světová válka. 21. srpen je rovněž 100. výročím založení Mezinárodní agentury pro válečné zajatce, kterou MVČK ustavil pro zjišťování osudů válečných zajatců a organizaci pomoci jim určené.  [více...]


» Tisková zpráva ČČK
1864-2014 - 150 let humanity ve válkách...

Další aktuality


Slezkoostravský Hrad žije první pomocí i v r.2014
V neděli 7.9 2014 se v 9:30 nádvoří Slezskoostravského hradu opět zaplní policejními, hasičskými a zdravotnickými uniformami. Již po sedmé proběhne jedna z nějvětších preventi...

Ukrajina: předána další pomoc ČČK
Již od počátku nepokojů, v únoru 2014 v hlavním ukrajinském městě Kyjev, se do pomoci obětem – bez ohledu na jejich příslušnost – zapojil Ukrajinský červený kříž. Od té do...

Světový humanitární den 2014
Od roku 2008 se na počest humanitárních pracovníků, kteří obětovali svůj život při výkonu své práce, slaví 19. srpen jako Světový humanitární den. Světový humanitární den vyh...

Gaza: návštěva prezidenta MVČK
Dne 5.8.2014 na třídenní návštěvu pásma Gazy zasaženého měsíc planoucím ozbrojeným konfliktem přijel prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže Peter Maurer. ...

Podpořte naše projekty v letní soutěži portálu Modrý život
Portál Modrý život vyhlásil letní soutěž - pět projektů, které nejrychleji získají od Vás 75% cílové částky obdrží od ČSOB dofinancování zbylých 25%. Český červený kř...

Měsíc konvojů pomoci ČČK na Balkán
Prakticky měsíc uplynul mezi odjezdem prvního humanitárního konvoje ČČK (Brno, 22.5.2014, 20:15) a složením nákladu posledního z nich (Sarajevo, 23.6.2014, 16:15). ...

Daruj krev s Českým rozhlasem
V pondělí 16. června 2014 odstartovala kampaň projektu „Daruj krev s Českým rozhlasem“. Jejím novým generálním partnerem je VZP. Novými tvářemi se stali přímo zaměstnanci Česk...

Magazín mladého zdravotníka 2014
Výuka první pomoci začíná již u dětí - i ony si mohou nejen osvojit jednoduché postupy, jak pomoci v nouzi kamarádovi či rodičům, ale hlavně začnou brát první pomoc jako normá...

Republiková soutěž Mladých zdravotníků zná vítěze
V sobotu 14. června 2014 se v Praze uskutečnilo Republikové kolo soutěže Mladých zdravotníků. Soutěže se zúčastnily zájmové kroužky dětí - mladých zdravotníků - vítězové ok...

Světový den dárců krve 2014
14. červen je Světovým dnem dárců krve - připomíná všechny jedince, jejichž zásluhou bývá často zachráněno to nejcennější – lidské životy. Vyhlášení tohoto dne dnem světovým i...

Zlaté kříže dárcům krve za 160 čestných darů
Zlatými kříži 1.třídy oceňuje ČČK hluboce humánní přístup těch bezpříspěvkových dárců krve, kteří darovali svou krev či její složku již 160 krát. V sobotu 17.květ...

Světový den Červeného kříže
Osmý květen je Světovým dnem Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Český červený kříž (ČČK) se ke Světovému dni připojil slavnostním shromážděním v Senátu Parlamentu ČR d...

Za svět bez jaderných zbraní
Úsilí o eliminaci jaderných zbraní je humanitárním imperativem. Červený kříž zastává od prvpočátku, od jejich prvního tragického použití v závěru 2. světové války, názor o nes...

Umět žít znamená umět darovat krev
Společnost 3M ve spolupráci s Českým červeným křížem a největším sdružením lékáren v ČR Moje lékárna přichází v těchto dnech do ČR s projektem s názvem Nexcare GIVE, který se ...

Sýrie: rozpočet na pomoc navýšen
Symbolicky - ve Světový den Červeného kříže 8.5.2014 - oznámil Mezinárodní výbor Červeného kříže navýšení rozpočtu na humanitární operaci v Sýrii téměř na dvojnásobek - 193.00...

Zlatý středník pro Magazín mladého zdravotníka
Český červený kříž se může pyšnit dalším oceněním pro Magazín mladého zdravotníka. Dne 24. dubna 2014 byly v prostorách Autoklubu ČR v Praze slavnostně vyhlášeny...

Konference vojenské zdravotnické služby
Poskytovat zdravotnické služby raněným v ozbrojených konfliktech byl důvod vzniku Červeného kříže, z jehož iniciativy byla před právě 150 lety přijata první z mezinárodních sm...

Medaile škpt.Morávka pro ČČK
Dne 11. dubna 2014 se konal u příležitosti 150. Výročí vzniku Českého dobrovolného hasičstva a pod záštitou místopředsedy Senátu PČR, ministra obrany a primátora hl. m. Prahy ...

Ženevské úmluvy - již 196 smluvních stran
Ženevské úmluvy o ochraně obětí válek z 12. 8. 1949 jsou základním kodexem mezinárodního humanitárního práva - spolu se svými dodatkovými protokoly mají na 590 článků... So...

150 let: humanitární právo stále aktuální
Letošní rok uplyne přesně jeden a půl století od přijetí Ženevské úmluvy o zlepšení osudu raněných v polních armádách, okamžiku zrodu soudobého mezinárodního humanitárního prá...

Požár v Opavě - pomoc Červeného kříže
V neděli 30.3.2014 vypukl v noci rozsáhlý požár v domě v Opavě - Kateřinkách. Sedm dětí a dva dospělí skončilo v péči lékařů. Celkem 32 osob se však ocitlo bez přístřeší. ...

Italské kulturní dopoledne
Dne 20. března 2014 upořádala paní Marie Teresa Pastore D´Avino, manželka italského velvyslance v České republice, v sídle Italského kulturního institutu v Praze kulturní dopo...

První pomoc v mobilu - update k 15.3.2014
15. března 2014 přichází Český červený kříž s updatem aplikace První pomoc určené pro chytré mobilní telefony. V aplikaci zůstaly zachovány tři základní záložky: ...

Magazín mladého zdravotníka získal cenu Fénix 2013
Český červený kříž se může pyšnit dalším oceněním, tentokráte v oblasti tištěných médií. V Praze byly dne 13. 2. 2014 vyhlášeny výsledky udílení cen firemních p...

Guantanamo - 100. návštěva Červeného kříže
7. února 2014 skončila "jubilejní" 100. kontrolní návštěva delegátů Mezinárodního výboru Červeného kříže v detenčním zařízení USA na kubánském Guantanámu. Návštěvy pr...

Červený kříž ve světové válce 1914-1918
Letos uplyne 100 let od vypuknutí první světové války, která byla velkou výzvou i pro Červený kříž. Zveme Vás na výstavu, která porbíhá v Muzeu TGM v Lánech a v Muzeu Německ...

Plán akcí

OdDoNázev akce
27.9.1427.9.14Výkonná rada ČČK
4.10.144.10.14Pokračovací seminář z MHP
6.10.146.10.14Porada ředitelek a ředitelů Úřadů OS ČČK
11.10.1411.10.14Předávání Zlatých křížů 1. třídy
17.10.1419.10.14Základní kurz humanitárního práva
Nápis Fond humanity ČČK střídající se s číslem účtu: 222885 / 5500
baner propagující aplikaci první pomoci pro mobily
baner vyzývající k online příspěvku Českému červenému kříži
Domény, webhosting, serverhosting - vše pro vaši internetovou prezentaci