Noviny Českého červeného kříže

Vycházejí jako dvouměsíčník. Informují o práci Oblastních spolků ČČK a Společnosti ČČK. Přibližují také činnost partnerských organizací ve světě, aktivity Mezinárodního výboru a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, mezinárodní humanitární právo i činnost pátrací služby Červeného kříže.

Redakce, administrace a předplatné Novin ČK:
Lucie Hendrychová, Sekretariát Úřadu ČČK Praha.

Noviny si lze objednat písemně nebo elektronicky přímo z těchto stránek. Roční předplatné činí 100,- Kč (jako "podpůrné" je možné zaslat i vyšší)

Poslední vydané číslo (vyšlo 14. 4. 2022):
Noviny Českého červeného kříže č. 2/2022

 • Stručný obsah:
  • Válka a Červený kříž
  • Trvalý proud pomoci na Ukrajinu
  • Aktuality
  • Telegraficky ze světa
  • Najděte si svého Marťana
  • Léčebna ČČK - 90 let pro zdraví dětí
  • Odešla paní Ivana Kadlečková
  • Ukázky první pomoci pro SŠ
  • Asistent pedagova a první pomoc
  • Hulíňané podpořili pomoc na Ukrajinu
  • a další...

Noviny Českého červeného kříže
Nejnovější číslo Novin Českého červeného kříže

Ke stažení jsou i všechna čísla Novin ČČK od roku 2003 dodnes, nahlédněte do archivu.