Noviny Českého červeného kříže

Vycházejí jako dvouměsíčník. Informují o práci Oblastních spolků ČČK a Společnosti ČČK. Přibližují také činnost partnerských organizací ve světě, aktivity Mezinárodního výboru a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, mezinárodní humanitární právo i činnost pátrací služby Červeného kříže.

Redakce, administrace a předplatné Novin ČK:
Lucie Hendrychová, Sekretariát Úřadu ČČK Praha.

Noviny si lze objednat písemně nebo elektronicky přímo z těchto stránek. Roční předplatné činí 100,- Kč (jako "podpůrné" je možné zaslat i vyšší)

Poslední vydané číslo (vyšlo 16. 09. 2021):
Noviny Českého červeného kříže č. 4/2021

Stručný obsah:
- Tornádo solidarity
- Aktuality
- Ze světa Červeného kříže
- Den dětí - Proč jet do léčebny v Bukovanech
- Nová zahradní technika v léčebně
- Ukončení kurzů asistenta pedagoga
- Rekondiční pobyt seniorů v Luhačovicích
- OS ČČK Písek 2021
- a další...

Noviny Českého červeného kříže
Nejnovější číslo Novin Českého červeného kříže

Ke stažení jsou i všechna čísla Novin ČČK od roku 2003 dodnes, nahlédněte do archivu.