Noviny Českého červeného kříže

Vycházejí jako dvouměsíčník. Informují o práci Oblastních spolků ČČK a Společnosti ČČK. Přibližují také činnost partnerských organizací ve světě, aktivity Mezinárodního výboru a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, mezinárodní humanitární právo i činnost pátrací služby Červeného kříže.

Redakce, administrace a předplatné Novin ČK:
Mgr. Natálie Lorencová, Programové oddělení Úřadu ČČK Praha.

Noviny si lze objednat písemně nebo elektronicky přímo z těchto stránek. Roční předplatné činí 100,- Kč (jako "podpůrné" je možné zaslat i vyšší)

Poslední vydané číslo (vyšlo 20.12.2023):
Noviny Českého červeného kříže č. 6/2023

 • Stručný obsah:
  • O dárcích, naději a světovosti
  • Naše pomoc Ukrajině překročila 500 tun
  • Nemocným v Sýrii dále pomáháme
  • Sebeobrana nebo humanitární právo?
  • Sešli jsme se na Programové konferenci ČČK
  • ČČK na Fóru Evropské sítě pro mentální zdraví
  • V Ostravě předány Zlaté kříže za 160 darů krve
  • ČČK pro Písek - Nejste na to sami 104/30
  • Další absolventi kurzu humanitárního práva
  • TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE
  • Zlín: Slavnostní oceňování dárců krve 2023
  • MS ČČK Rychvald letos70 let
  • První pomoc s aplikací Záchranka
  • Rekondiční pobyt seniorů OS ČČK Zlín
  • Prof. Ing. Jaroslav Herynek oslavil 90. narozeniny
  • a další...

Noviny Českého červeného kříže
Nejnovější číslo Novin Českého červeného kříže

Ke stažení jsou i všechna čísla Novin ČČK od roku 2003 dodnes, nahlédněte do archivu.