Noviny Českého červeného kříže

Vycházejí jako dvouměsíčník. Informují o práci Oblastních spolků ČČK a Společnosti ČČK. Přibližují také činnost partnerských organizací ve světě, aktivity Mezinárodního výboru a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, mezinárodní humanitární právo i činnost pátrací služby Červeného kříže.

Redakce, administrace a předplatné Novin ČK:
Lucie Hendrychová, Sekretariát Úřadu ČČK Praha.

Noviny si lze objednat písemně nebo elektronicky přímo z těchto stránek. Roční předplatné činí 100,- Kč (jako "podpůrné" je možné zaslat i vyšší)

Poslední vydané číslo (vyšlo 14. 02. 2021):
ikona dokumentu PDF Noviny Českého červeného kříže č. 1/2021

Stručný obsah:
- 100 let Č(S)ČK - závěr seriálu
- Aktuality – informace
- Telegraficky ze světa Červeného kříže
- Do Obřího dolu v teniskách? Nikdy!
- Okénko do DOL v Bukovanech
- OS ČČK Kroměříž předal čestná uznání
- Dvanáct hodin se stejnými lidmi
- Neznámá historie
- Netradiční průběh loňského roku
- a další...

Noviny Českého červeného kříže
Nejnovější číslo Novin Českého červeného kříže

Ke stažení jsou i všechna čísla Novin ČČK od roku 2003 dodnes, nahlédněte do archivu.