Noviny Českého červeného kříže

Vycházejí jako dvouměsíčník. Informují o práci Oblastních spolků ČČK a Společnosti ČČK. Přibližují také činnost partnerských organizací ve světě, aktivity Mezinárodního výboru a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, mezinárodní humanitární právo i činnost pátrací služby Červeného kříže.

Redakce, administrace a předplatné Novin ČK:
Lucie Hendrychová, Sekretariát Úřadu ČČK Praha.

Noviny si lze objednat písemně nebo elektronicky přímo z těchto stránek. Roční předplatné činí 100,- Kč (jako "podpůrné" je možné zaslat i vyšší)

Poslední vydané číslo (vyšlo 24. 10. 2022):
Noviny Českého červeného kříže č. 5/2022

 • Stručný obsah:
  • Mezinárodní Červený kříž se sjel do Ženevy
  • Ukrajina: Bilance půl roku pomoci Červeného kříže
  • Plakety Prof. Haška dárcům kostní dřeně
  • Světový den první pomoci
  • Telegraficky ze světa Červeného kříže
  • Spolupráce mezi dětskou léčebnou a věznicí
  • Mezinárodní soutěž horských služeb
  • Zlaté kříže dárcům krve v Karlových Varech
  • Světový den první pomoci v Písku a Kroměříži
  • Mladí zdravotníci z Prachatic
  • Olympiáda seniorů v Praze 9
  • a další...

Noviny Českého červeného kříže
Nejnovější číslo Novin Českého červeného kříže

Ke stažení jsou i všechna čísla Novin ČČK od roku 2003 dodnes, nahlédněte do archivu.