Noviny Českého červeného kříže

Vycházejí jako dvouměsíčník. Informují o práci Oblastních spolků ČČK a Společnosti ČČK. Přibližují také činnost partnerských organizací ve světě, aktivity Mezinárodního výboru a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, mezinárodní humanitární právo i činnost pátrací služby Červeného kříže.

Redakce, administrace a předplatné Novin ČK:
Lucie Hendrychová, Sekretariát Úřadu ČČK Praha.

Noviny si lze objednat písemně nebo elektronicky přímo z těchto stránek. Roční předplatné činí 100,- Kč (jako "podpůrné" je možné zaslat i vyšší)

Poslední vydané číslo (vyšlo 19. 10. 2021):
Noviny Českého červeného kříže č. 5/2021

Stručný obsah:
- I letos jsme oslavili Světový den Červeného kříže
- Podruhé předány plakety Prof. Haška
- Aktuality
- Ze světa Červeného kříže
- Zamyšlení - Okénko do léčebny v Bukovanech
- Hudební divadlo Standa a Vanda opět v léčebně
- 100 let Červeného kříže ve Valašských Kloboukách
- Letní kemp Mladých zdravotníků
- 11. 9. Světový den první pomoci
- a další...

Noviny Českého červeného kříže
Nejnovější číslo Novin Českého červeného kříže

Ke stažení jsou i všechna čísla Novin ČČK od roku 2003 dodnes, nahlédněte do archivu.