Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Český červený kříž je, jakožto uznaná národní společnost ČK, nedílnou součástí celosvětově působícího Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce (známého též jako Mezinárodní Červený kříž).

Mezinárodní hnutí ČK&ČP je neutrální a nestranné, poskytuje ochranu a pomoc lidem zasaženým katastrofami a konflikty. Je největší světovou humanitární sítí a tvoří je tři složky:

Postavení a úkoly složek této mezinárodní asociace vyplývají především z Ženevských úmluv, Statutu Mezinárodního hnutí Červeného kříže (schváleného vládami zemí - smluvních stran Ženevských úmluv - a složkami Hnutí ČK&ČP) a rezolucí Mezinárodních konferencí ČK & ČP.

Mezinárodní hnutí ČK a ČP se řídí sedmi principy. Jsou to:

 • humanita
 • neutralita
 • nestrannost
 • nezávislost
 • dobrovolnost
 • jednota
 • světovost

Aktuálně o událostech ve světě se dozvíte v rubrice Telegraficky ze světa Červeného kříže.

O Hnutí, jeho struktuře, jednotlivých součástech a orgánech si můžete přečíst v Seriálu Novin Červeného kříže.

logo Mezinárodního hnutí ČK&ČP (modifikace 2015)

Mezinárodní hnutí ČK&ČP v číslech:

 • v terénu máme 15,2 mil. členů a dobrovolníků a 556 tisíc zaměstnanců (2022),
 • jsme permanentně přítomni ve 192 zemích světa,
 • příjemci naší pomoci a služeb je v průměru cca 520 milionů osob ročně (z toho zdravotních služeb: 170 milionů),
  • v roce 2020 to bylo 1,382 miliardy osob (z toho zdravotní služby: 313,3 mil.)
  • v roce 2022 to bylo 1,106 miliardy osob (z toho zdravotní služby: 343,1 mil.)
 • složky ČK&ČP hospodaří v přepočtu s asi 1,1 bilionem Kč ročně.

Nejvyšším orgánem Hnutí ČK&ČP jsou Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, které zasedají zpravidla jedenkrát za čtyři roky.

Jejich účastníky jsou:

 •  vlády států - smluvních stran Ženevských úmluv,
 •  národní společnosti ČK/ČP,
 •  Mezinárodní výbor ČK,
 •  Mezinárodní federace ČK a ČP.

Ustavující Mezinárodní konference se konala v říjnu 1863 v Ženevě.