Mezinárodní výbor Červeného kříže

Apolitická, nezávislá a humanitární instituce. Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) působí na základě mandátu svěřeného mezinárodním společenstvím jako neutrální zprostředkovatel v humanitárních otázkách v období mezinárodních konfliktů, občanských válek a vnitřních nepokojů. Poskytuje ochranu a pomoc vojenským, ale i civilním obětem - válečným zajatcům, zadržovaným civilistům, raněným na bojištích a civilnímu obyvatelstvu na okupovaném nebo nepřátelském území. Pracuje k porozumění mezinárodního humanitárního práva a dohlíží na jeho dodržování. Navštěvuje též politické rukojmí. Zajišťuje předávání zpráv mezi rodinami rozdělenými válkami, nepokoji či katastrofami a pátrá po osobách nezvěstných v důsledku těchto událostí.

MVČK uznává národní společnosti v jednotlivých zemích a koordinuje jejich činnost v opřípadě válek a vnitřních nepokojů.

Úloha Mezinárodního výboru je definována čtyřmi Ženevskými konvencemi z roku 1949 a Dodatkovými protokoly k nim. Mezinárodní výbor podporuje tyto smlouvy a jedná v zájmu jejich rozvoje a šíření po celém světě. Samotný výbor se skládá maximálně z 25 členů, výhradně švýcarských občanů. Stálý Mezinárodní výbor Červeného kříže, ve formě hlavní správy v Ženevě, tvoří okolo 1.000 pracovníků, většinou švýcarských občanů.

 

V poli, tj. Delegacích MVČK různých částech světa, čítá personál MVČK asi 19.500 osob a spolupracují s místními národními společnostmi.

Rok založení: 1863
Ústředí : Ženeva, Švýcarsko
Financování: dobrovolné příspěvky od vlád a národních společností

Adresa:
International Committee of the Red Cross 19, avenue de la Paix
CH-1202 GENEVA
Switzerland
www.cicr.org

Kontakty (e-mail, telefon) na ženevské ústředí MVČK i na jeho delegatury v jednotlivých částech světa najdete na této stránce.

Mezinárodní výbor Červeného kříže

Fakta o činnosti MVČK v jednotlivých letech:
20222021 | 2020 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |