O Základních principech Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce - a ve vztahu k němu i státy, které jsou smluvními stranami Ženevských úmluv - jsou na základě Statutu Mezinárodního hnutí ČK&ČP, přijatého jak složkami Hnutí tak mezinárodním společenstvím, vázány Základními principy, o nichž pojednává tato stránka.

Podrobněji o jednotlivých Principech a jejich vývoji se můžete níže dočíst v seriálu Novin Červeného kříže, který v nich vycházel v letech 2010-2011.

Ikona dokumentu PDF O základních principech ČK&ČP