Корисна інформація для людей, які приїжджають з України

Полезная информация для людей, приезжающих из Украины

Užitečné informace pro lidi, kteří přijíždějí z UkrajinyЛаскаво просимо до Чехії. Ми постараємося допомогти вам зорієнтуватися і полегшити вам вашу складну ситуацію. Будьте обережні. Довіряйте лише державним чиновникам або відомим неурядовим організаціям, таким як Чеський Червоний Хрест (ЧЧХ).

Ви щойно прибули до Чехії?

Неважливо, є у вас тут хтось чи ні, перше, куди потрібно звернутись має бути так званий РЦДУ – регіональний центр допомоги Україні. Вони працюють у всіх обласних містах і ви можете отримати там все необхідне для вашого тимчасового перебування в Чехії:

 • реєстрація громадян України в Службі поліції у справах іноземців
 • оформлення дозволу на проживання в Чехії у вигляді тимчасового захисту
 • допомогу під час вирішення подальшого виду перебування в Чеській Республіці

Перелік РЦДУ та їх карту – також українською мовою – можна знайти за цим завжди актуальним сторінками Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки: РЦДУ

Усі послуги, пов’язані із поданням заяви, поселенням, наданням житла державою тощо, надаються безкоштовно, остерігайтеся шахраїв. Обов’язково звертайтеся до державних установ чи авторитетних неурядових організацій.

 • Bи також можете знайти більше інформації на сайті Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки

Чим тобі допомогти?

Житло

Пропозиції житла перевіряються державними установами та відповідальними організаціями. Зверніться до Регіонального центру допомоги Україні (РЦДУ), муніципалітету або місцевої організації допомоги. Причина - ваша безпека - ризик, пов'язаний з житлом, придбаним не офіційним способом, полягає в його ціні, а також в умовах, в яких ви можете опинитися.

Охорона здоров’я та служби для населення

Новоприбулим громадянам та громадянкам України у ситуації, що склалася, ми рекомендуємо перебувати на території Чеської Республіки на підставі спеціальної довгострокової візи, заяву на яку можна подати в одному із Крайових допоміжних центрів допомоги Україні (КДЦДУ, чеською КACPU). Детальніше дивіться на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ. Щойно така віза буде надана, ця особа стає учасником системи загальнообов’язкового державного медичного страхування з доступом до медичного обслуговування у повному обсязі. Внески на медичне страхування замість власника такої візи сплачує Чеська держава. Документ про медичне страхування (так званий дублікат посвідчення застрахованого) власникові такої візи видаватимуть безпосередньо в КДЦДУ у приймальному віконечку медичної страхової компанії.

Якщо Ви застраховані за системою державного медичного страхування, маєте комерційне страхування або можете самостійно оплатити допомогу, Ви можете відвідати будь-якого постачальника медичних послуг.

Якщо у Вас немає медичної страховки і Ви не можете оплатити допомогу самостійно, Ви можете звернутися за невідкладною (та іншою) допомогою в найближчій лікарні, бажано до державної. 

Зверніть увагу, що в аптеках може знадобитися доплата, а також потрібно оплачувати послуги екстреної допомоги.

UA POINT – медичне обслуговування українських біженців

За дорученням міністра охорони здоров’я клінічні лікарні створили так звані UA POINT, де всі українські біженці, які цього потребують, отримають медичну допомогу. На місці надається невідкладна медична допомога дорослим, дітям та підліткам, а в разі підвищеного інтересу приймає і гінекологічно-акушерська поліклініка. Надаються послуги перекладача.

Пошукова служба ЧЧХ - у разі втрати контакту з родиною

Контакти та інформації Пошукової служби для людей, що постраждали від збройного конфлікту в Україні:


Полезная информация для людей, приезжающих из Украины

Užitečné informace pro lidi, kteří přijíždějí z Ukrajiny

Корисна інформація для людей, які приїжджають з УкраїниДобро пожаловать в Чешскую Республику. Мы постараемся помочь Вам сориентироваться и упростить Ваше сложное положение. Будьте осторожными. Доверяйте только государственным органам или достоверным негосударственным организациям, к которым принадлежит и Чешский красный крест (ЧКК).

Вы только что прибыли в Чешскую Республику?

Не важно, есть ли у Вас знакомые, живущие в Чехии, или нет. В любом случае, первым местом, которое Вам следовало бы посетить, является РЦПУ – Районный центр помощи Украине. Эти центры работают во всех районных городах, и Вы получите здесь всё необходимое для Вашего временного пребывания в Чешской Республике:

 • регистрацию граждан Украины в полиции по делам иностранцев
 • оформление разрешения на проживание на территории Чехии в режиме временной защиты
 • помощь при решении дальнейшего проживания в Чешской Республике

Список РЦПУ и их карту – в том числе и на украинском языке – найдёте на регулярно обновляемом сайте Министерства внутренних дел Чешской Республики: РЦПУ

Все услуги, связанные с подачей заявления, оформлением пребывания или поиском проживания, предоставляемые государством, оказываются бесплатно. Остерегайтесь мошенников.  Обращайтесь за помощью только к органам власти или достоверным негосударственным организациям.

 • Более подробную информацию найдёте также на сайте Министерства внутренних дел Чешской Республики

С чем Вам нужна помощь?

Проживание

Предложения проживания проверяют государственные учреждения и организации, несущие за это ответственность. Обратитесь к Районному центру помощи Украине (РЦПУ), муниципалитету или организации, предлагающей в данном месте помощь. Нам не безразличная Ваша безопасность – если Вы будете поступать другими способами (а не как следует), рискуете как более высокие цены на проживание, так и невозможность соответствующими органами проверять условия, при каких будет проживание оказываться.

Охрана здоровья и услуги для населения

Прибывающим на территорию Чехии гражданам Украины рекомендуется оформить проживание на основе особой долгосрочной визы. Заявление для её получения можно подать в одном из Национальных центров поддержки для Украины (РЦПУ, по-чешски KACPU). Более подробную информацию можно найти на сайте Министерства внутренних дел. Как только Вы получите данную визу, Вы станете составной частью системы обязательного государственного медицинского страхования и у Вас будет доступ к медицинской помощи в полном объёме. За людей, имеющих вышеуказанный вид визы, оплачивает страхование чешское государство. Свидетельство о страховании (т.н. дубликат страхового свидетельства) получит держатель визы прямо в РЦПУ в бюро обслуживания страховой компании.

Если Вы застрахованы в системе государственного медицинского страхования, у Вас есть коммерческое страхование или Вы в состоянии оплатить оказанную медицинскую помощь сами, Вы можете обратиться в любое место, оказывающее медицинскую помощь.

Если у Вас медицинского страхования нет и Вы не в состоянии оплатить обеспечение сами, Вам окажут экстренную (но и другую) медицинскую помощь в ближайшей больнице (идеально, если она будет государственная).

Обратите внимание на то, что за некоторые лекарства в аптеках придётся платить. Также оплата взимается и за услуги неотложки.

UA POINT – медицинские услуги для украинских беженцев

Согласно инструкции Министерства здравоохранения, факультетские клиники открыли т.н. UA POINT, в котором оказывается медицинская помощь всем нуждающимся в ней украинским беженцам. Там же оказывается неотложная медицинская помощь для детей и взрослых, в случае повышенного интереса открыто также акушерско-гинекологическое отделение.

Разыскная служба ЧКК – в случае потери контакта с семьёй

Контактные данные и информация Разыскной службы для лиц, пострадавших от войны в Украине:


Užitečné informace pro lidi, kteří přijíždějí z Ukrajiny

Корисна інформація для людей, які приїжджають з України

Полезная информация для людей, приезжающих из УкраиныVítejte v České republice. Pokusíme se Vám pomoci zorientovat se a ulehčit vám vaši nelehkou situaci. Buďte opatrní. Důvěřujte jen státním orgánům nebo známým mimovládním organizacím, jakou je i Český červený kříž (ČČK).

Právě jste dorazili do České republiky?

Je jedno, jestli někoho v České republice máte nebo ne. V každém případě by prvním místem, které navštívíte, mělo být takzvané KACPU - Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. Fungují ve všech krajských městech a získáte zde vše potřebné pro Váš dočasný pobyt v České republice:

 • registraci občanů Ukrajiny u cizinecké policie
 • vyřízení povolení k pobytu na území ČR ve formě dočasné ochrany
 • pomoc při řešení dalšího pobytu v České republice

Seznam KACPU a jejich mapu – také v ukrajinštině – naleznete na tomto pravidelně aktualizovaném odkazu Ministerstva vnitra České republiky: KACPU

Veškeré služby spojené s podáním žádosti, vyřízením pobytu, zajištěním ubytování ze strany státu, atd. jsou poskytovány bezplatně, dejte si pozor na podvodníky. Obracejte se určitě na orgány státní správy nebo renomované mimovládní organizace.

 • Více informací naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra České republiky

S čím potřebujete pomoci?

Bydlení

Nabídky ubytování ověrují státní instituce a odpovědné organizace. Obraťte se na Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), obec nebo místní pomáhající organizaci. Důvodem je Vaše bezpečnost - riziko spojené s ubytováním získaným jiným, než oficiálním způsobem, je ve výši jeho ceny a nemožnosti kontrolovat podmínky, za jakých bude poskytováno.

Veřejné zdraví a služby

Nově příchozím občanům Ukrajiny doporučujeme pobyt v ČR na základě zvláštního dlouhodobého víza, o které lze požádat v některém z Národních podpůrných center pro Ukrajinu (KACPU, česky KACPU). Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra. Jakmile vám bude takové vízum uděleno, stanete se součástí systému povinného zdravotního pojištění státu s přístupem k lékařské péči v plném rozsahu. Příspěvky na zdravotní pojištění hradí místo držitele takového víza, tedy český stát. Doklad o zdravotním pojištění (tzv. duplikát průkazu pojištěnce) bude držiteli tohoto víza vystaven přímo na KACPU v recepci zdravotní pojišťovny.

Pokud jste pojištěni v systému státního zdravotního pojištění, máte komerční pojištění nebo si můžete péči hradit sami, můžete navštívit kteréhokoli poskytovatele zdravotních služeb.

Pokud nemáte zdravotní pojištění a nemůžete si péči hradit sami, můžete vyhledat okamžitou (i jinou) pomoc v nejbližší nemocnici, nejlépe ve státní.

Upozorňujeme, že lékárny v lékárnách mohou vyžadovat příplatek. Stejně tak jsou zpoplatněny pohotovostní služby.

UA POINT - lékařská péče o ukrajinské uprchlíky

Z pověření ministra zdravotnictví vytvořily fakultní nemocnice tzv. UA POINT, kde se všem ukrajinským uprchlíkům v nouzi dostane lékařské péče. Na místě je poskytována pohotovostní lékařská péče pro dospělé, děti a dorost, v případě zvýšeného zájmu je k dispozici i gynekologicko-porodnická ambulance. Jsou zde navíc poskytovány tlumočnické služby.

Pátrací služba ČČK - v případě ztráty kontaktu s rodinou

Kontakty a informace Pátrací služby pro osoby postižené ozbrojeným konfliktem na Ukrajině: