Kolektivní členové Českého červeného kříže

Kolektivním členem ČČK může být právnická osoba, která:

  • má sídlo v České republice,
  • ztotožňuje se s principy, cíli, úkoly a posláním ČČK,
  • aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplnění prostřednictvím některé součásti ČČK.

Kolektivní členství v ČČK je upraveno stanovami ČČK.

Český červený kříž má v současné době sedm kolektivních členů (v případě Horské služby ČR je členem o.p.s. i o.s.):