Svaz záchranných brigád kynologů ČR

SZBK ČR je společenskou organizací zabývající se záchrannými pracemi pomocí speciálně vycvičených psů. Jejich výcvik je veden k vyhledávání živých i mrtvých osob v nejrůznějších prostředích.

V zimních podmínkách jde převážně o hledání osob zapadlých ve sněhu nebo zavalených v lavině, v letním čase pak vyhledávání osob zatoulaných a ztracených v nepřístupných terénech, většinou dětí nebo starších osob.

Specifickou kapitolu tvoří nejmladší odvětví záchranářské kynologické činnosti, kterou je vyhledávání utonulých osob pod vodní hladinou pomocí člunů, na jejichž přídi leží pes a čicháním po hladině lokalizuje utonulého. Vedením tohoto speciálního druhu výcviku jsou pověřeni Jihočeši, kteří na toto téma konají každoročně výcvikové kursy vodních prací.

Těžiště záchranného výcviku psů však hlavně tvoří vyhledávání zavalených osob v sutinách nejrozmanitějšího druhu. Ve středoevropských podmínkách se převážně jedná o prohledávání zřícených rodinných domků po výbuchu plynu, sesutých staveb, likvidace nejrůznějších továrních havárií apod.

Při pomoci v zahraničí jde pak hlavně o působení po zemětřesení, jako byly tragické události roku 1999 v Turecku nebo na Taiwanu.

Svaz při této činnosti úzce spolupracuje s Hasičským záchranným sborem, Policií a všemi dalšími organizacemi podobného zaměření, jako je Horská služba, Vodní záchranná služba, Letecká záchranná služba a další.

SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD KYNOLOGŮ je členěn do krajských brigád, které fungují na území jednotlivých regionů. Činnost je řízena po metodické stránce prezídiem svazu sestaveným z vedoucích jednotlivých brigád. Každá brigáda disponuje několikačlennou zásahovou jednotkou psovodů, kteří jsou připraveni kdykoli na vyzvání krajských orgánů se dostavit k zásahu. Z momentálně nejlépe vycvičených členů těchto regionálních jednotek je sestavena a průběžně obměňována Pohotovostní jednotka SZBK, která jako součást české záchranné jednotky ministerstva vnitra je náležitě vybavena a připravena k zásahům v tuzemsku i v zahraničí.

Bližší informace o svazu záchranných brigád kynologů ČR můžete najít na internetových stránkách:

http://www.zachranari.cz/