Znak Červeného kříže

Užívání znaku červeného kříže je přísně limitováno mezinárodním i vnitrostátním právem.

Znak červeného kříže na bílém poli je primárně určen k ochraně zdravotníků, zdravotnických objektů a materiálu, jakož i raněných a nemocných osob: ochranná funkce

Dále se užívá k označení příslušnosti ke složkám Červeného kříže a Červeného půlměsíce: identifikační funkce (logo)

V jiných případech je užití znaku Červeného kříže nebo symbolů jej napodobujících nepřípustné.

Co je důvodem tak přísného omezení? Znak Červeného kříže má poskytovat ochranu zdravotníkům (v době ozbrojených konfliktů) a deklarovat nestrannou, neutrální a nezávislou pomoc poskytovanou Červeným křížem. To ale může fungovat jen, když jsou dodržována pravidla pro jeho použití.

Neoprávněné použití vystavuje zdravotníky a personál Červeného kříže nebezpečí a omezuje dostupnost pomoci.

Předejít neoprávněnému užití znaku ČK (např. pro běžné označení lékáren či ambulancí) lze tím, že se v těchto situacích použije jiných symbolů, které mají mezinárodně sdílený význam.

Znaky Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Další informace naleznete v menu vlevo.

Souvisí s tématem: