Výuka a poskytování první pomoci

Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Český červený kříž pořádá školení v první pomoci prostřednictvím svých oblastních spolků. Školení jsou určena pro všechny věkové kategorie - od dětí v mateřských školách až po dospělé.

K jednotlivým kurzům vydává rovněž ČČK učebnice.

Pokud máte zájem o absolvování kurzu první pomoci, postupujte takto:

  • vyberte si z naší nabídky normu znalostí první pomoci, ve které chcete být proškoleni,
  • podle toho, kde chcete kurz absolvovat, vyberte si v plánu regionálních akcí kurz první pomoci a přihlaste se do něj; nenajdete-li tam potřebné údaje (cena, podmínky, přihlášení apod.), kontaktuje pořádající Oblastní spolek ČČK (adresář), 
  • nenajdete-li vhodný kurz v plánu akcí, kontaktujte Vámi vybraný Oblastní spolek ČČK přímo - všechny OS ČČK najdete adresáři,
  • pokud takto neuspějete, kontaktujte, prosím Úřad ČČK,
  • v případě akcí nadregionálního rozsahu kontaktujte přímo Úřad ČČK.

Ikona dokumentu PDF Ceník kurzů první pomoci ČČK


Výuka první pomoci

V oblasti první pomoci je tradiční činností ČČK také zajišťování zdravotnických dozorů na společenských, sportovních, kulturních apod. akcích. Tyto dozory lze dohodnout na místně příslušném OS ČČK nebo - v případě rozsáhlých akcí - na Úřadu ČČK.