Standardy poskytování první pomoci

Standardy poskytování první pomoci jsou zásadním materiálem pro její výuku - určují pro jednotlivé stavy ohrožení zdraví či života nejvhodnější postup předlékařské první první pomoci (standard).

Standardy první pomoci byly schváleny ministry zdravotnictví, obrany, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy a dopravy a spojů jako závazné pro výuku první pomoci laiků na území České republiky. Standardy navazují na obdobnou pomůcku vydávanou ČSČK pod názvem Jednotné zásady poskytování první pomoci od roku 1982.

Za dekádu od prvního vydání Standardů (2002) prodělaly vědecké poznatky i jejich odraz v praxi přirozený vývoj, na který bylo třeba reagovat i v oblasti výuky první pomoci laiků. Po doplňcích stávajících Standardů (2006, 2010) se ČČK rozhodl provést jejich celkovou revizi a u příležitosti Světového dne první pomoci v r. 2012 jejich revidované vydání vyšlo tiskem.

Pravidelně obsah Standardů porovnáváme s vývojem medicínských poznatků. S ohledem na vydání nejnovějších International first aid and resuscitation guidelines publikovaných r. 2016 Mezinárodní federací společností ČK&ČP byly Standardy první pomoci vydány v r. 2017 zatím v poslední verzi, a to jako elektronická publikace (ke stažení zde; *.pdf, 230 kB).

Standardy nejsou učebnicí, ale metodickým materiálem - souhrnem postupů předlékařské první pomoci, kterým mají být vyučováni laici. Informace o učebnicích první pomoci, které Český červený kříž vydal, můžete nalézt na stránce věnované ediční činnosti ČČK.