Standardy poskytování první pomoci

Standardy poskytování první pomoci jsou zásadním materiálem pro její výuku - určují pro jednotlivé stavy ohrožení zdraví či života nejvhodnější postup předlékařské první první pomoci (standard).

Standardy první pomoci byly schváleny ministry zdravotnictví, obrany, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy a dopravy a spojů jako závazné pro výuku první pomoci laiků na území České republiky. Standardy navazují na obdobnou pomůcku vydávanou ČSČK pod názvem Jednotné zásady poskytování první pomoci již od roku 1982.

Pravidelně obsah Standardů porovnáváme s vývojem medicínských poznatků. S ohledem na vydání nejnovějších Guidelines for resuscitation publikovaných r. 2021 Evropskou resuscitační rady a zatím posledních  International first aid and resuscitation guidelines Mezinárodní federace společností ČK&ČP (2016) byly Standardy první pomoci vydány v r. 2023 zatím v poslední verzi, a to jako elektronická publikace (ke stažení zde; *.pdf, 360 kB).

Standardy nejsou učebnicí, ale metodickým materiálem - souhrnem postupů předlékařské první pomoci, kterým mají být vyučováni laici. Informace o učebnicích první pomoci, které Český červený kříž vydal, můžete nalézt na stránce věnované ediční činnosti ČČK.