Výuka první pomoci dětí a mládeže

S výukou první pomoci začínáme už u dětí, které jsou mnohem přístupnější a zábavným způsobem se jim dá vnuknout základní myšlenka tohoto projektu - záchrana života - pomoc druhému. To, že seznamování se s principy ochrany zdraví je nejúčinnější u dětí školního věku a mládeže, vyplývá nejen z výše uvedeného, ale je to ověřeno dlouholetou praxí - ČČK prostřednictvím tohoto projektu působí na širokou škálu dětí v celé ČR již několik desítek let.

Český červený kříž vydává pro pro tyto účely řadu studijních opor (jedna z nich vpravo) a školí učitele-zdravotníky, kteří na školách mohou za podpory a pomoci ČČK vést zájmové kroužky mladých zdravotníků. Tyto kroužky lze zakládat i při místních skupinách ČČK a organizacích pracujících s dětmi a mládeží (dobrovolní hasiči, sokolové, skauti a pod.).

Provozujeme také interaktivní vzdělávací portál www.MladyZdravotnik.cz.

Pro tyto děti pořádá rovněž ČČK letní pobytové akce spojené s výukou první pomoci, ale také zábavou (tzv. školící střediska ČČK).

Pro podporu práce kroužku mladých zdravotníků (vyškolení instruktora, poskytnutí výukových pomůcek, uspořádání ukázek první pomoci apod.) kontaktujte místně příslušný oblastní spolek ČČK.

Ročně vyškolí ČČK v základech první pomoci na dvě desítky tisíc dětí.

Děti ­ - mladí zdravotníci z I. a II. stupně základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) se každoročně zúčastňují Soutěží mladých zdravotníků. 


Oblíbená řada: Mladý zdravotník - tentokrát téma MOZEK

Starší děti (mladí zdravotníci II. stupně) se mimo soutěží mohou účastnit okresního studijní ho střediska (tábor zaměřený na první pomoc), kde se zdokonalují zejména v praktickém poskytování první pomoci. Mládež na středních školách se účastní soutěží družstev první pomoci, absolvují regionální studijní střediska, kde si procvičují opět především praktickou první pomoc, zabezpečují zdravotnické dozory na kulturních a sportovních akcích, školí mladé zdravotníky, připravují pro ně soutěže, studijní střediska atd.

Výhodou projektu Výuka první pomoci dětí a mládeže je především to, že je určen pro věkové skupiny, které jsou nejvíce přístupné aktivnímu zájmu o tuto problematiku. Jednotlivé části projektu tvoří na sebe navazující systém a právě absolventi celého systému bývají v oblasti laického poskytnutí první pomoci aktivní i v dospělém věku.

Nevýhodou projektu je, že nezahrnuje všechny děti, ale jen ty, které mají o tyto znalosti zájem. Jsou motivováni rodiči nebo dobrovolníky ČČK z řad pedagogických pracovníků, organizací pracujících s dětmi a mládeží apod. Snahou ČČK je získat pro tuto činnost co nejvíce dětí a mladých lidí.