Školení mladých zdravotníků

Žáci základních škol či víceletých gymnázií mají možnost získat znalosti a dovednosti pro poskytování první pomoci v kroužcích mladých zdravotníků.

V kroužcích získají základní informace o složení a činnosti lidského těla, o poskytování první pomoci, obvazzové technice, polohování a dopravě raněných, o poskytování první pomoci při hromadném neštěstí apod.

Kroužky mladých zdravotníků se však nezaměřují pouze na výuku první pomoci. Děti se v nich dozvědí i o činnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce, o životním prostředí apod. Součástí normy Mladý zdravotník II. je i sexuální výchova.

Mladí zdravotníci II. stupně se mohou zúčastnit oblastního studijního střediska, kde si procvičí především praktické poskytování první pomoci.

Pro Mladé zdravotníky I. i II. stupně ČČK každoročně organizuje Soutěž mladých zdravotníků.