Oblastní studijní střediska ČČK

Český červený kříž pořádá každoročně po celé České republice tzv. Oblastní studijní střediska ČČK. Jedná se o šestidenní pobytový kurz (5 výukových dní, jeden volný) určený pro žáky II. stupně základních škol. Na studijních střediscích se děti zábavnou formou seznamují s první pomocí.

Oblastního studijního střediska se mohou zúčastnit děti ve věku od 12 do 15 let, přednostně absolventi normy Mladý zdravotník II.

Náplní kurzu je především procvičování praktické první pomoci. Součástí programu je ale také velká spousta her, výlet apod.

Absolventi tohoto kurzu mohou pomáhat při školení mladých zdravotníků I. stupně, mohou své znalosti využít v soutěžích Hlídek mladých zdravotníků, mohou se rovněž zúčastnit návazně krajského studijního střediska.

Oblastní studijní střediska (OSS) pořádají Oblastní spolky ČČK. Máte-li zájem poslat Vaše dítě na tuto akci, kontaktujte prosím Váš Oblastní spolek ČČK. Kontakty můžete najít v adresáři.

Krajská studijní střediska ČČK

Jako návazný kurz na Oblastní studijní střediska pořádá Český červený kříž již tradičně krajská studijní střediska. Jde o osmidenní pobytový kurz, sedm dní je výukových.

Kurz je určen pro mládež vě věku od 16 do 18 let, přednostně pro členy Družstev první pomoci Mládeže ČČK. Krajské studijní středisko (KSS) je obdobně jako oblastní studijní středisko zaměřen především na procvičování praktického poskytování první pomoci. Je však o dost náročnější než OSS.

Možné uplatnění absolventů KSS:

  • člen Družstva první pomoci Mládeže ČČK
  • praktikant na OSS a KSS
  • školitel výuky MZ I. a MZ II.
  • rozhodčí na soutěžích Hlídek mladých zdravotníků

Krajská studijní střediska pořádají každoročně pověřené Oblastní spolky ČČK. Máte-li zájem poslat Vaše dítě na tuto akci, informujte se prosím u Vašeho Oblastního spolku ČČK o místě konání KSS. Kontakty můžete najít v adresáři.