První pomoc hrou. Nový web ČČK bude vzdělávat děti 

Zajímá Vaše děti první pomoc? Pokud ano, navštivte spolu s nimi nový portál mladyzdravotnik.cz, který bude vzdělávat hravou formou nejen děti, ale bude i pomocníkem pedagogům, kteří přibližují dětem první pomoc.  

Ukrajina aktuálně: naše pomoc pokračuje, pomoci můžete i Vy

Pomáháme dál!  31.05.2023 jsme ukrajinským kolegům předali další zdravotnický materiál,pro nemocnici v městě Lysec. Třemi kaminony jsme přivezli celkem 18,8 tun v hodnotě 4,7 mil. Kč.   


01.06.2023-Sýrie: Nezávadná pitná voda je zásadní podmínkou zdraví. Pro vodárenskou společnost v Idlibu položil Syrský ČP za podpory MVČK 6,5 km vodovodního...

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

Světový den Červeného kříže se tradičně slaví v československém a českém parlamentu. Slavnostní shromáždění k letošnímu Světovému dni Červeného kříže se konalo...

Oslavili jsme Světový den Červeného kříže & Červeného půlměsíce

Jsme rádi, že se díky úspěšné společné akci Českého, Polského a Běloruského červeného kříže mohla jedna starší paní vrátit ke svým blízkým. Další rodina je tak...

Opět jedna rodina pohromadě

12.04.2023: Bílá místa / Ukrajina - víc než rok od invaze naše pomoc pokračuje / Telegraficky ze světa Červeného kříže / Dětská odborná léčebna Bukovany: Rok v...

Vycházejí Noviny Červeného kříže

V Olomouci proběhl 17.-19. března 2023 kurz humanitárního práva. Úspěšně jej absolvovalo celkem 26 posluchačů, z čehož bylo 17 příslušníků AČR, kteří mají tento...

Kurz humanitárního práva

Plán akcí

Od Do Název akce Místo konání Pořadatel
07.06.2023 07.06.2023 Porada ředitelek a ředitelů Pověřených OS ČČK Praha Úřad ČČK
09.06.2023 09.06.2023 Zlaté kříže 1. třídy - slavnostní předávání - 2.část Praha Úřad ČČK více
Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 160 čestných darů krve nebo její složky v roce 2022, a to především z Čech. Dárci obdrží pozvánku.
23.06.2023 25.06.2023 Republikové kolo Soutěže mladých zdravotníků Opava OS ČČK Opava více
Republikového kola soutěže mladých zdravotníků se účastní vítězná družstva zájmových kroužků z jednotlivých regionálních kol. Soutěž má dvě kategorie - žáci I. stupně a žáci II. stupně školní docházky. Na soutěžních stanovištích ošetřují realisticky znázorněné zranění, s nimiž se mohou setkat v běžném životě.
24.06.2023 24.06.2023 Zlaté kříže 1. třídy - slavnostní předávání - 3.část Praha Úřad ČČK více
Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 160 čestných darů krve nebo její složky v roce 2022, a to především z Čech. Dárci obdrží pozvánku.
07.09.2023 10.09.2023 Kurz Rozumíme si, pomáháme si Praha Úřad ČČK
09.09.2023 09.09.2023 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
16.09.2023 16.09.2023 Slavnostní předávání plaket prof. MUDr. Milana Haška dárcům kostní dřeně Praha Úřad ČČK
23.09.2023 23.09.2023 Školení pro předsedy OVR ČČK a řed. ÚOS ČČK - II. část Praha Úřad ČČK
04.10.2023 04.10.2023 Porada ředitelek a ředitelů Úřadů OS ČČK Praha Úřad ČČK
04.10.2023 04.10.2023 Porada ředitelek a ředitelů Úřadů OS ČČK Praha Úřad ČČK