Plakety Dar krve - dar života předány

25. listopadu 2023 se v Profesním domě  v Praze konalo již desáté setkání výjimečných dárců krve, kteří dovršili 250 čestných darů krve nebo její složky. Obdrželi plakety Donum sanguinis - donum vitae neboli Dar krve - dar života.

Ukrajina aktuálně: naše pomoc pokračuje, pomoci můžete i Vy

Pomáháme dál! 20.11.2023 naše 56. mise předala na Ukrajině další tři sanitky Mercedes Benz a 200 ks traumasetů pro ošetřování raněných v poli. Celkem na Ukrajině už raněným a nemocným pomáhá 59 našich sanitek...


28.11.2023-Izrael a území okupovaná: Propouštění rukojmí unesených 07.10.2023 hnutím Hamás probíhá. Mezinárodní výbor ČK přepravil do bezpečí již osm desítek z...

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

V Sýrii jsme dne 23.11.2023 předali další pomoc na podporu zdravotní péče, která navazuje na předchozí, s níž ČČK započal v roce 2016 a dále v nich pokračuje....

Nemocným v Sýrii dále pomáháme

Titulek je záměrně trochu provokující. Nejsou to protiklady, z nichž si má každý vybrat jen jeden, ale naopak, jsou to dvě strany téže mince a musí jít ruku v ruce.

Sebeobrana nebo humanitární právo?

V Olomouci se ve dnech 04.-05.11.2023 sešli zástupci ČČK z celé republiky na Programové konferenci ČČK, aby si vyměnili své zkušenosti s jednotlivými programovými...

Sešli jsme se na Programové konferenci

Již 155 let nečekáme, až pomůže někdo jiný / Ukrajina aktuálně: naše pomoc pokračuje / ČČK na letošním ročníku Rescue Patrol / Ochutnávka kurzu první pomoci pro...

Vycházejí Noviny Červeného kříže

19.10.2023 v Městské knihovně Písek proběhla zajímavá akce. Nebyla to ale jen oslava 104 let od vzniku ČSČK a 30 let působení Agentury domácí péče Alice v Písku,...

ČČK pro Písek - Nejste na to sami 104/30

Plán akcí

Od Do Název akce Místo konání Pořadatel
02.12.2023 02.12.2023 Výkonná rada ČČK Praha Úřad ČČK
06.12.2023 06.12.2023 Seminář pro účetní OS ČČK Praha Úřad ČČK
09.12.2023 09.12.2023 Slavnostní předávání plaket Dar krve - dar života Praha Úřad ČČK více
2. část předávání. Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 250 čestných darů krve nebo její složky v roce 2022. Dárci obdrží pozvánku.
13.12.2023 17.12.2023 Kurz Maskér ČČK Praha Úřad ČČK
15.12.2023 17.12.2023 Doškolovací kurz Maskér ČČK Praha Úřad ČČK
15.03.2024 17.03.2024 Kurz Mezinárodní humanitární právo Olomouc Úřad ČČK více
Kurz v rozsahu 25 hodin je určen zájemcům z řad zdravotníků, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, HZS ČR, veřejnosti, žurnalistů, HZS, ČČK a dalším. Je rovněž programem DVPP (zejm. pro učitele základních a středních škol). Součástí je praktický nácvik řešení modelových situací.