Výroční zprávy Českého červeného kříže

Základní informace o činnosti a centrálních aktivitách Českého červeného kříže můžete získat z výročních zpráv hlavního spolku. Zde se můžete seznámit s Výroční zprávou ČČK za rok 2020, popř. si ji ve formátu PDF stáhnout.

Ikona dokumentu PDF Výroční zpráva ČČK za rok 2020 (4,0 MB)

Starší výroční zprávy naleznete v archivu výročních zpráv.