Výroční zprávy Českého červeného kříže

Základní informace o činnosti a centrálních aktivitách Českého červeného kříže můžete získat z výročních zpráv hlavního spolku. Zde se můžete seznámit s Výroční zprávou ČČK za rok 2023.

Výběr z naší pomoci v roce 2023:

  • 48.800 absolventů kurzů první pomoci
  • 7.064 ošetřených na 2.718 zdravotnických dozorech
  • 7.420 klientů Domáci ošetřovatelské péče ČČK
  • 825 zásahů Vodní záchranné služby ČČK
  • 28.850 oceněných bezpříspěvkových dárců krve
  • 7.514 seznámených s humanitárním právem
  • 95.700 kg a 45,3 mil. Kč zdravotnické pomoci obětem války na Ukrajině
Ikona dokumentu PDF Výroční zpráva ČČK za rok 2023 (5 MB)

Starší výroční zprávy naleznete v archivu výročních zpráv.