Už 105 let nečekáme, že pomůže Někdo jiný

6. února 2024 slavíme 105 let Československého a Českého červeného kříže. Ve stejný den před sto pěti lety prezident republiky Tomáš G. Masaryk vyslovil souhlas se založením národní společnosti Červeného kříže v nové republice a současně do funkce předsedkyně Československého červeného kříže (ČSČK) jmenoval Alici Masarykovou. Organizace se svým širokým záběrem stala nezbytným pilířem poskytování pomoci a solidarity doma i za hranicemi. Dnes má Červený kříž v České republice 15 tisíc členů a dobrovolníků. Oslavy 105 let provází slogan Už 105 let nečekáme, až pomůže Někdo jiný. 

Ačkoli Červený kříž působí na našem území již od roku 1868 [+], teprve vznik republiky Československé jako suverénního státu umožnil vznik ČSČK jako samostatné národní společnosti. ČSČK tak byl chápán jako jeden z atributů československé státnosti. Těšil se široké podpoře československé veřejnosti, pro kterou realizoval široký sociální a zdravotní program. Spolu s Československem zažíval ČSČK nejen vzestupy, ale také pády.

Český červený kříž (ČČK) vznikl z ČSČK po rozdělení Československa v r. 1993. Navazuje na tradice ČSČK a snaží se stejně jako on vyvíjet sociální, zdravotnické a humanitární aktivity ve prospěch našeho obyvatelstva (příjemci naší pomoci a služeb se ročně počítají na statisíce), učit laiky dovednosti poskytovat první pomoc (ročně je jich na padesát tisíc), oceňovat bezpříspěvkové dárce krve a propagovat dárcovství (ročně se tak setkáme s třemi desítkami tisíc vícenásobných dárců nejcennější tekutiny), pořádá ale také třeba ozdravné pobyty pro děti a seniory či šíří znalost humanitárního práva. V neposlední řadě poskytuje humanitární pomoc při katastrofách včetně psychosociální podpory.

ČČK nezapomíná ani na trpící v zahraničí – svou pomoc poslal již do více než čtyř desítek zemí světa, do mnohých opakovaně, v posledních letech zejména na Ukrajinu, do Sýrie, ale také do Nepálu.

Není to tak dávno, co jsme s hrdostí oslavili 100 let. Století plné pomoci potřebným. Posledních pět let však patřilo k těm velmi intenzívním - pomáhali jsme v situacích, které mnozí z nás dosud nezažili. Například pandemie Covid-19, která přinesla mnohá omezení i nové potřeby, tornádo na jižní Moravě nebo válka na Ukrajině připomínající temnější kapitoly evropských dějin, říká prezident Českého červeného kříže Marek Jukl. Pomáháme všude, kde je to potřeba: v sociální tísni, v osvětě i vzdělávání, v dárcovství krve, v místech zasažených válkou nebo přírodní či humanitární katastrofou. Věřím, že 105 let od založení naší organizace bude pro nás všechny v ČČK impulsem k dalšímu rozvoji našich humanitárních činností a pro naši veřejnost impulsem k další podpoře, dodává.

Uplynulo 105 let, doba, za níž se svět změnil téměř k nepoznání, politické, hospodářské i bezpečnostní prostředí je dnes zcela jiné. Na tyto změny musel a dovedl reagovat také „náš” Červený kříž. Naše poslání je ale stále stejné - předcházet nebo alespoň zmírňovat lidské utrpení. Činíme tak nestranně, neutrálně a nezávisle, vedeni pouze snahou pomoci s ohledem na potřebu trpícího.  To nás spojuje s ostatními 191 národními společnostmi Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce působícího všude na světě.

Veřejnosti sdělujeme: Nečekáme, až pomůže Někdo jiný, protože Někdo jiný neexistuje. Připojte se k nám!

Oficiálním vrcholem letošních oslav bude slavnostní shromáždění v Senátu Parlamentu ČR v květnu, kdy si současně připomeneme Světový den Červeného kříže.

Tisková zpráva ČČK z 06.02.2024