Národní společnosti Mezinárodního hnutí ČK&ČP

Národní společnosti [společnosti Červeného kříže (cca 80%), společnosti Červeného půlměsíce a společnost Davidovy hvězdy] ztělesňují práci a principy Mezinárodního hnutí ČK&ČP ve 192 zemích.

Jde o pomocné organizace veřejné správy působící na humanitárním, sociálním a zdravotním poli. Zajišťují služby v oblasti připravenosti na katastrofy, zdravotní a sociální programy apod.

Národní společnosti poskytují pomoc postiženému civilnímu obyvatelstvu a podporují vojenskou zdravotní službu.

Poté co je národní společnost uznána vládou své země a Mezinárodním výborem Červeného kříže, stává se součástí Hnutí ČK&ČP a může požádat o členství v Mezinárodní federaci ČK a ČP.

Národní společnosti zajišťují řadu služeb jak okamžité, tak dlouhodobé potřeby, např. nouzové ubytování při katastrofách, zajištění stravy a léků, vody a hygieny, obnovy rodinných kontaktů, připravenost na katastrofy, sociální a zdravotní aktivity, výuka a poskytování první pomoci, boj proti nákazám a jejich prevence, prevence HIV/AIDS, propagace bezpříspěvkového dárcovství krve, aktivity pro dobrovolníky z řad mládeže apod.

Tyto aktivity mohou být rozděleny do těchto oblastí:

  • propagace základních principů a humanitárních hodnot Mezinárodního hnutí ČK a ČP
  • pomoc při katastrofách
  • programy připravenosti na katastrofy
  • sociální a zdravotní služby
  • pátrání po nezvěstných a předávání osobních zpráv

V terénu působí na 15 milionů členů a dobrovolníků národních společností spolu s více než 500 tisíci zaměstnanců.

Úplný přehled všech národních společností i se základními údaji naleznete zde.

Zjednodušený seznam národních společností zde.

Národní společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce