Princip humanity

Mezinárodní hnutí ČK&ČP vzniklo z potřeby přinášet pomoc raněným na bitevním poli bez jakékoli diskriminace.

Mezinárodní hnutí ČK&ČP se snaží – v národním i mezinárodním měřítku – za všech okolností předcházet a zmírňovat lidské utrpení.

Chce chránit lidský život a zdraví a zajistit respektování lidské bytosti. Napomáhá vzájemnému porozumění, přátelství, spolupráci a trvalému míru mezi všemi národy.

princip humanity