Fond Humanity Českého červeného kříže

Český červený kříž zřídil Fond humanity ČČK zejména za účelem:

  • zmírňování útrap v případě válečných stavů, katastrof a jiných mimořádných událostí, ohrožujících životy, zdraví a majetek lidí formou okamžité humanitární pomoci a následné pomoci při likvidaci následků těchto stavů a událostí,
  • řešení nárazových tíživých, život nebo zdraví ohrožujících, sociálních stavů,
  • poskytování pomoci zdravotně oslabeným, postiženým, či jinak potřebným občanům,
  • realizace a rozvoje humanitárních aktivit, zřizování a provozování sociálních a zdravotnických zařízení a provádění činností a akcí přímo souvisejících s naplňováním poslání a úkolů ČČK v souladu s ust. § 5 zákona č. 126/1992 Sb. a článkem 2. hlavy I. Stanov ČČK.

Ve prospěch Fondu humanity koná ČČK veřejnou sbírku. Na naše činnosti a pomoc můžete přispět i Vy, a to bankovním převodem, on-line platebními systémy, pomocí QR kódu nebo dárcovskou SMS.

Společnost Českého červeného kříže je osvobozena od daně z Vašeho daru (tzv. bezúplatný příjem). Veškeré Vaše dary tak můžeme v nesnížené výši využit na naše aktivity. 

Za Vaše dary, které jsou pro Vás položkou snižující daňový základ, Vám děkujeme!


Sbírkový účet Fondu Humanity ČČK:

333999/2700

Platba on-line (kartou, Paypal)

QR platba na Fond Humanity ČČK(zvětšit)

V některých konkrétních případech je možné účel příspěvku odlišit i variabilním symbolem. Aktuálně:

Nestranná pomoc »obě strany fronty« VS 2402
Dětská léčebna Bukovany VS 1603
Válka na Ukrajině VS 1502
Válka v Sýrii VS 1501

Platba on-line (kartou, Paypal)

 


Údaje pro platby na Fond humanity ČČK ze zahraničí:

  • Číslo účtu příjemce (IBAN): CZ14 2700 0000 0000 0033 3999
  • Název příjemce (Payee name): Český červený kříž
  • Adresa příjemce (Payee address): Rozdělovská 63, 169 00 Praha, ČR
  • Název banky příjemce (Bank name): UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
  • Swiftová adresa banky příjemce (SWIFT/BIC): BACX CZ PP