Nemocným v Sýrii dále pomáháme


Předání části pomoci ředitelem Úřadu ČČK K. Čukanem syrským zdravotníkům

Humanitární situace v Sýrii je bohužel stále špatná, kromě ozbrojeného konfliktu ji zhoršilo i letošní zeměstřesení. To zasahuje i kvalitu a dostupnost zdravotní péče, na kterou se Český červený kříž již tradičně zaměřuje.

Dne 23. 11. 2023 jsme Syrskému arabskému červenému půlměsíci, našemu partneru v Mezinárodním červeném kříži,  mohli předat další pomoc, která navazuje na zásilky předchozí, s nimiž jsme započali už v roce 2016 a pravidelně v nich pokračuje. Poskytli jsme na podporu zdravotní péče pomoc již za 53 mil. Kč.

Naše letošní pomoc v hodnotě 4,5 miliony Kč zahrnula zdravotnické přístroje - konkrétně špičkový endoskop (na snímku),  přístroj na odstraňování žlučníkových a ledvinových kamenů a přístroje pro elektrochirurgii, které jsme vytipovali ve spolupráci se syrskými kolegy.  Syrským arabský červeným půlměsíc působí na celém území Sýrie a i díky naší pomoci může poskytovat zdravotní péči těm, kteří ji potřebují, bez rozdílu.

Humanitární pomoci ČČK i ostatních složek Mezinárodního červeného kříže se vždy snaží mírnit lidské utrpení přímo v místě jeho vzniku, což je jeden z důležitých principů pomoci Červeného křiže všude na světě.

Pomoc byla financována z prostředků Fondu humanity ČČK a věříme, že se nám v poskytování pomoci syrskému obyvatelstvu bude dařit i nadále pokračovat.

Veřejná sbírka na pomoc ČČK v Sýrii:

číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol 1501
Platba on-line (kartou, Paypal)

Všem dárcům, kteří nám pomáhají pomáhat, děkujeme!