Vodní záchranná služba ČČK

Vodní záchranná služba ČČK, z.s. (dále VZS) byla založena v roce 1968 jako součást Československého červeného kříže a dodnes je kolektivním členem ČČK, dodržuje tedy jeho principy a poslání.

VZS je největší a nejstarší celostátní organizací v České republice věnující se vodní záchraně, vzdělávání, záchranářskému sportu a dalším aktivitám spojeným s vodním prostředím.

VZS je členem mezinárodní organizace vodní záchrany International Life Saving Federation a zastupuje tak Českou republiku na mezinárodní úrovni. Díky tomu může čerpat z materiálů a účastnit se celosvětových konferencí zaměřených na vodní záchranu.

Hlavním úkolem VZS je záchrana a poskytování neodkladné rozšířené první pomoci na otevřených vodních plochách a v jejich blízkosti, včetně technické pomoci a záchrany. To vše již od roku 2005, kdy se VZS stala ostatní složkou Integrovaného záchranného systému na základě dohody uzavřené s Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru ČR. VZS je také zapsána v Ústředním poplachovém plánu integrovaného záchranného systému.

VZS dále rozvíjí volnočasové aktivity pro mládež i dospělé, které dále navazují na vodní záchranný sport (livesaving). Proto VZS pořádá i množství závodů a vysílá reprezentaci na závody mezinárodní, především Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.

Vodní záchranná služba ČČK

VZS má zpracován komplexní vzdělávací řád záchranářů – pro děti od šesti (6) let věku po specialisty na všechny typy vodního prostředí, z nichž se mnozí stávají členy lektorského sboru, který dále vzdělává jak členy VZS, laickou veřejnost, ale školí i složky integrovaného záchranného systému.

Kontaktní adresa:
Vodní záchranná služba ČČK, z.s
Lahovská 25
15900 Praha
e-mail: info@vzs.cz
www: http://www.vzs.cz