Koronavirus - předcházejme šíření nákazy


» zvětšit/stáhnout «

Uvědomujme si stálé nebezpečí covid-19 a řiďme se opatřeními Ministerstva zdravotnictví, ale také obecnými hygienickými doporučeními - dbejme všichni dále zásad osobní hygieny (mytí rukou!) a omezme možné kontakty s nákazou, roušky či respirátory nosme tam, kde je to povinné, ale i jindy, např. ve společnosti více lidí. Pobývejme hodně na čerstvém vzduchu a v místnostech často větrejme. Zaregistrujme se k očkování! Podstupujme předepsaná testování. Chovejme se rozumně, riziko je tu stále s námi.

Pamatujme na zásadu 3 R + V: Ruce - Respirátory/Roušky - Rozestupy - Větrání

Tyto jednoduché zásady mohou ochránit Vás i Vaše okolí. Bez nich jsou naopak všechny ostatní protiepidemická opatření neúčinná!

V případě ochrany dýchacích cest používejte respirátory i roušky správně - zakrytá musí být nejen ústa, ale i nos, musí co nejvíce přiléhat k obličeji (těsnit). Správně s nimi zacházejte - aby se před použitím neznečistily, nenosme je po kapsách, na předloktí či jinak volně - můžete z nich pak vdechnout různé mikroby, textilní mezi použitími vyperte. S použitými respirátory a rouškami zacházejte jako s potenciálně infekčním materiálem! Respirátory používejme výhradně bez výdechového ventilu!

Nevěřte dezinformacím zpochybňujícím očkování. Mezinárodní federace ČK&ČP jednoznačně podpořila co nejširší vakcinaci proti COVID-19 (stále platné prohlášení prezidenta Federace). Je to zásadní opatření ke zvládnutí této pandemie. Je nutné lidem poskytnout důvěryhodné informace. ČČK se do očkování sám aktivně zapojil již počátkem roku a výzývá, aby se každý zaregistroval do systému rezervací k očkování. Očkováním chránite sebe i druhé.

Díky zlepšení epidemické situace jsme k 30.4.2021 mohli ukončit pomoc ve zdravotnických zařízeních. Nadále se věnujeme očkování, ať již vlastními týmy, nebo pomocí v očkovacích centrech. Naše Oblastní spolky ČČK se také podílejí na očkování. Kontakty na naše oblastní spolky najdete na našem webu.

Jsme připraveni v případě zhoršení epidemické sitiace se do pomoci opět aktivně zapojit. Každý z nás může svým chováním ovlivnit, jak se bude situace s Covid-19 dále vyvíjet. Neopakujme loňské chyby!

Archivní podoba této stránky (do 30.04.2021)