Souhlasy s užíváním znaku ČK dle §1 odst.1 písm. d) zák. č. 126/1992 Sb.

 • Ministerstvo vnitra ČR
  Odbor zdravotnického zabezpečení
  Ev. č. 142/2002 - na dobu neurčitou

 • Okresní dopravní zdravotnická služba, spol.s r.o.
  se sídlem Na sadech 23, 370 01 České Budějovice, IČO: 63886421
  Ev.č. 192/2022 – na dobu určitou, do 31. 12. 2024

 • Fakultní nemocnice Olomouc
  příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví České republiky
  se sídlem I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc, IČO: 00098892
  Ev.č. 193/2022 - na dobu určitou, do 31.12.2024

 • Městská poliklinika Praha,
  příspěvková organizace Hl. města Prahy
  se sídlem Spálená 12, 110 00 Praha 1, IČO: 00128601,
  Ev. č. 194/2022 – na dobu určitou, do 31.12. 2024

 • AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.,
  se sídlem Letisko Poprad –Tatry, 058 98 Poprad, Slovenská republika, IČO 00697517,
  Ev. č. 188/2020 – na dobu určitou, do 31.12. 2028

Další oprávnění užívat znak ČK dle §1 odst.1 písm. b) zák. č. 126/1992 Sb.

 • Mládež Českého červeného kříže
  jako zvláštní složka ČČK podle § 59 stanov ČČK

 • Kolektivní členové ČČK podle § 60 stanov ČČK:
  • Vodní záchranná služba ČČK, z.s.,
  • Horská služba ČR, o.p.s.,
  • Horská služba ČR, z.s.,
  • Svaz záchranných brigád kynologů ČR, z.s.,
  • Záchranná služba České speleologické společnosti, z.s.,
  • Skalní záchranná služba v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, z.s.,
   na základě jednotlivě uzavřených smluv o spolupráci na dobu neurčitou.