Pravidla pro používání znaku Červeného kříže

K čemu znak Červeného kříže slouží, jak a kým smí být používán a proč je tento znak chráněn - to vše naleznete na našich stránkách: