Kolik lidí se akce zúčastnilo? Kolik lidí akce oslovila?

Na akci byly pozvány všechny evropské národní společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Ne každá země ale má možnost vyslat soutěžní družstvo. V roce 2003 se soutěže v Praze zúčastnilo 25 soutěžních družstev.

Každá národní společnost zároveň vyslala jednoho svého zástupce a jednoho rozhodčího pro soutěž. S každým družstvem rovněž přijela řada fanoušků, kteří soutěž shlédli. Celkem jich bylo 275.

Pro organizační zajištění soutěže byla potřeba spousta personálu. Soutěž připravovali dobrovolníci, a to bez nároku na odměnu. Ruce k dílu připojilo 76 figurantů, 34 rozhodčích, 22 maskérů, 27 hostesek a spousta dalších organizačních pracovníků.

S organizací pomáhala také řada externích spolupracovníků, zejména Armáda ČR, dobrovolní hasiči, záchranná služba.

 

Jako místo konání soutěže bylo zvoleno Pražské výstaviště. Umožňuje totiž, aby soutěž mohlo shlédnout co nejvíce diváků.