Proč zrovna v České republice?

Soutěž pořádá každý rok jiná evropská národní společnost Červeného kříže. V roce 1998 požádal generální sekretář Rakouského ČK, zda by se Český červený kříž neujal organizace soutěže v roce 2003. ČČK, resp. ředitel Úřadu po projednání Výkonnou radou přijal výzvu, vyjádřil souhlas s pořádáním soutěže a byly zahájeny přípravy.

Český červený kříž má s pořádáním soutěží v první pomoci bohaté zkušenosti. Každoročně pořádáme soutěže pro žáky základních škol, pro mládež do 25 let i pro dospělé.

Žáci základních škol proškolení v normě Mladý zdravotník I. nebo Mladý zdravotník II. se každoročně zúčastňují postupových soutěží Hlídek mladých zdravotníků. Tato soutěž probíhá na úrovni místní, okresní, krajské i národní.

Hlídky mladých zdravotníků

Fotografie ze soutěže Hlídek mladých zdravotníků

Své zkušenosti s poskytováním první pomoci si v soutěžích Družstev první pomoci Mládeže ČČK vyměňují mladí lidé ve věku 16 - 25 let. Z národního kola této soutěže, tzv. Kubínova memoriálu, postupují tři nejlepší družstva do národního kola soutěže v první pomoci pro dospělé.

Dospělí členové Českého červeného kříže, kteří jsou zapojeni do Humanitárních jednotek ČČK (jednotky připravenosti na katastrofy), se zúčastňují soutěže Zdravotnických družstev humanitárních jednotek ČČK.

Všechny tyto soutěže mají v ČČK velice letitou tradici. Pocty pořádat nejvyšší evropskou soutěž v první pomoci se však Českému červenému kříž dostalo poprvé.