FACE 2003, Praha

Českému červenému kříži se podařilo dosáhnout velkého úspěchu, neboť se v roce 2003 stal pořadatelem a hostitelem prestižní soutěže evropských národních společností Červeného kříže v poskytování první pomoci - FACE 2003. Jedná se o soutěž, která je svým rozsahem a evropským významem jednou z důležitých akcí pořádaných Českým červeným křížem. Záštitu nad soutěží převzal tehdejší premiér ČR pan Špidla.

Soutěž proběhla dne 5. července 2003 na pražském Výstavišti. Zúčastnilo se jí 25 elitních evropských družstev první pomoci (vítězové národních kol soutěží). Slavnostní zahájení se konalo 4. července na Křižíkově fontáně, slavnostní vyhlášení výsledků a závěrečný galavečer proběhl v sobotu 5. 6. 2003 v pravém křídle Průmyslového paláce.

V soutěžním klání byl nejlepší tým ze Švýcarska. Druhé místo obsadila Velká Británie, třetí skončil tým z Belgie. Podrobnosti naleznete ve výsledkové listině.