Evropská soutěž v poskytování první pomoci - FACE

FACE je zkratkou pro First Aid Convention in Europe. Tato akce se skládá ze dvou částí. První je Evropská soutěž v poskytování první pomoci. Účastní se jí elitní družstva první pomoci z celé Evropy, vítězové národních kol soutěží v poskytování první pomoci. Soutěž prověřuje nejen schopnosti jednotlivých účastníků řešit náročné situace a kvalitně poskytnout první pomoc, ale i sehranost týmu při zásahu v krizových situacích. Druhou část akce tvoří různé workshopy, kde účastníci diskutují o novinkách v poskytování první pomoci a podobných tématech.

Se situacemi a poraněními, která jsou na soutěži pouze nasimulována, se kdokoli může setkat ve skutečnosti. Akce, stejně jako všechny aktivity Červeného kříže v oblasti předlékařské první pomoci, zvyšuje povědomí občanů o důležitosti problematiky poskytování první pomoci a nezastupitelné úloze bezprostřední pomoci bližnímu v kritické zlaté čtvrthodině, než se dostaví profesionální pomoc.

 

Posláním celé akce není jen samotné soutěžní klání a výměna zkušeností z oblasti poskytování první pomoci. Ve skutečnosti je hlavním cílem propagace a efektivní prezentace poskytování první pomoci pro nejširší veřejnost.