Průběh příprav

Připravit soutěž evropského formátu vyžadovalo velice důkladné přípravy. Proto jsme s nimi začali již více než dva roky před stanoveným termínem akce.

Pro hladký průběh akce bylo třeba především personální zabezpečení soutěže. Proto proběhla řada školení dobrovolníků ČČK. Figuranti se učili správně sehrávat jim přidělená poranění, rozhodčí správně posuzovat výkony jednotlivých družstev. Vyškoleny byly rovněž hostesky.

Všechna poranění na evropské soutěži jsou vždy realisticky namaskována. Čeští maskéři jsou po Evropě známi svou dovedností. Přesto i pro ně bylo zorganizováno doškolení, kde trénovali maskování hlavně poranění, která byla zařazena do evropské soutěže. Výkony našich maskérů jsou často neuvěřitelné, poranění bývají k nerozeznání od opravdových.

ukázka práce maskérů ČČK ukázka práce maskérů ČČK

ukázka práce maskérů ČČK